A picture

Navigácia

Obsah

Rekreačná zóna

 

Situácia

 V roku 2016 obec začala predávať stavebné pozemky v areáli rekreačného centra  / 107 pozemkov /, pričom  prehlasuje, že zabezpečí vyhotovenie inžinierskych sietí k predávanej/ných  nehnuteľnosti/tí nasledovne:

  • do 30.11.2017 zabezpečí vybudovanie cestného telesa tak, aby bol bezproblémový prístup na stavebné pozemky,
  • do 30.09.2017 zabezpečí vybudovanie uličného rozvodu elektrickej energie  a preložku vysokonapäťového vzdušného elektrického vedenia mimo územia pozemkov,
  • do 30.11.2017 zabezpečí vybudovanie verejného vodovodu a kanalizácie,
  • do 31.05.2018 zabezpečí finálnu úpravu prístupných ciest a verejného osvetlenia k predávaným pozemkom.
  •  

situácia

 

Odoslať stránku e-mailom