A picture

Navigácia

Obsah

Ponuka na prenájom nebytových priestorov

 vo vlastníctve obce Nesvady

 

 

Obec Nesvady v zmysle §9a zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nasledovné nebytové priestory vo vlastníctve obce Nesvady formou priameho nájmu:

 

1. Objekt  Obecné zdravotné stredisko, Obchodná č. 7,  Nesvady:

(centrum obce)

 

1.1.  Prízemie    –  obchodné, kancelárske účely

        -  výmera :     33,33 m2.

1.2.  Prízemie    –  obchodné, kancelárske účely

        -  výmera :     32,43 m2.

 

1.3.  Poschodie –  obchodné, kancelárske účely

        -  výmera :     33,25 m2.

1.4  Poschodie –   obchodné, kancelárske účely

        -  výmera :    27,54 m2.

1.5.  Poschodie –  obchodné, kancelárske účely

        -  výmera :     18,25 m2.

 

 

2.  Ostatné objekty:

 

  2.1 Hospodárske budovy   

     (areál Agrorentu a.s.)                

  • teľatník

             výmera: 370 m2.

  • ovčín I.

výmera: 370 m2.

  • ovčín I.

             výmera: 373 m2.

 

Podmienky prenájmu:

1.  Doba prenájmu: 5 rokov.

2.  Zloženie finančných prostriedkov vo výške 3-mesačného nájomného pri podpise nájomnej

     zmluvy (vrátane záloh za poskytnuté služby).

3.  V prípade záujmu o prenájom je potrebné  podať písomnú žiadosť.

4.  Prenájom schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

V Nesvadoch, dňa 22.09.2016

 

Odoslať stránku e-mailom