A picture

Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č.8/2017,ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesvady č.2/2008 o povinnej školskej dochádzke v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesvady,určenie poplatkov za pobyt detí v nich a úhrada stravy

Vyvesené: 27. 11. 2017

Dátum zvesenia: 13. 12. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť

Odoslať stránku e-mailom