A picture

Navigácia

Obsah

Späť

Obchodná verejná súťaž

Predmetom  Obchodnej verejnej súťaže  je podávanie  súťažných  návrhov na uzavretie  Kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Nesvady.

Jedná sa o nasledovné nehnuteľnosti nachádzajúce sa na okraji zastavaného územia obce Nesvady, ktoré sa môžu využiť na podnikateľské účely:

1. pozemok parc. č. 2215/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 546 m2,

2. pozemok parc. č. 2215/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 451 m2,

3. pozemok parc. č. 2215/56 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2469 m2,

4. stavba sklad súpisné číslo 1191 nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 2215/11,

5. stavba sklad súpisné číslo 1192 nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 2215/10,

Jedná sa o dve samostatne stojace trojpodlažné budovy (bývalé sýpky) s celkovým obostavaným priestorom 11 713 m3 vrátane priľahlých pozemkov.

Ďalšie informácie tu

Vyvesené: 6. 3. 2017

Dátum zvesenia: 22. 3. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť

Odoslať stránku e-mailom