A picture

Navigácia

Obsah

Späť

Obchodná verejná súťaž

Obec Nesvady vyhlasuje podľa ust. § 281 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy na predaj pozemkov vo vlastníctve obce Nesvady,

nachádzajúce sa v areáli Kúpeľného centra termálneho kúpaliska Nesvady,v k.ú. Nesvady, v obci Nesvady, okres Komárno.

Vyvesené: 5. 6. 2017

Dátum zvesenia: 20. 7. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť

Odoslať stránku e-mailom