A picture

Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka k prerokovaniu zaradenia lokality SKUEV2098 Nesvadské piesky do národného zoznamu území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2098 Nesvadské piesky do národného zoznamu území európskeho významu s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov dotknutých zamýšľanou ochranou v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Prerokovanie sa uskutoční dňa 03. mája 2017 na Obecnom úrade Nesvady od 9,00 hod.

Pozvánka

Prílohy:

Mapa navrhovaného územia

Zoznam parciel podľa registra "C" a podľa registra "E"

 

Vyvesené: 20. 4. 2017

Dátum zvesenia: 6. 5. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť

Odoslať stránku e-mailom