A picture

Obsah

 

 

Rok 2017

číslo zmluvy Dodávateľ Názov Dátum zverejnenia Cena
 

VPS Nesvady s.r.o.

Studená 1, 946 51 Nesvady

Kúpna zmluva 31.03.2017  
 

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Zmluva o postúpení práv a povinností zo zmluvy o poskytnutí balíka produktov a služieb pre podnikateľov 31.03.2017  
  Zberol s.r.o.                                 Hlavná 15, 946 38 Virt Zmluva o poskytovaní služieb/nakladaní s odpadom 03.03.2017  
 

Regionálne rozvojové centrum n.o. Wolkerova 1, 940 01 Nové Zámy

Zmluva o vývoze domových splaškových vôd 02.02.2017  
  PROSPECT, spol.s.r.o. ,                       J.Simora 5, 940 01 Nové Zámky Rámcová zmluva 02.02.2017  

Rok 2016

číslo zmluvy Dodávateľ Názov Dátum zverejnenia Cena
  General Plastic, a.s. , Priemyslený areál 3677, 946 03 Kolárovo  Rámcová kúpna zmluva 310326/2016 1.12.2016  
  Humana People to People Slovakia o.z. , Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi 17.11.2016  
2016/Vr/Obec_Nesvady

BOMAT s.r.o.                                    922 01 Veľké Orvište 380

Zmluva o zbere odpadu zn. 2016/Vr/Obec_Nesvady 17.06.2016
Odoslať stránku e-mailom