A picture

Navigáció

Tartalom

Községi szimbólumok

Naszvad Község alapvető heraldikai jelképei a következők: a község címere, jelmondata és zászlója, a község polgármesterének standardja és inszigniuma, a község viaszos- és szárazpecsétje illetve címeralbuma.

 

Základnými heraldickými symbolmi obce Nesvady sú : erb, devíza a zástava obce, štandarda a insígnie starostu obce, vosková i suchá pečať a heraldický album obce.

A község címere: Történeti motívumra épül. Naszvad a XV. században, tekintettel a nagyméretű halak és vizák sikeres halászatára és az eladásukból származó bevételekre a bécsi udvarban és Prágában, mezővárosi jogállást szerzett. A vizákat a Dunában vejszék, azaz cölöpkamrák segítségével halászták. A címerpajzson látható rajz a heraldika nyelvén ezt a tevékenységet fejezi ki, amely a helybeli polgárok érvényesülésének alapja volt.
A cölöpkamrát a címerpajzsba helyezett heraldikai cölöpök jelzik, a vizát pedig egy vörös hal a kamrában. A pajzs arany mezeje pedig Naszvad első aranykorának jelképe.

Zástava obce

 

A község zászlója: ősi heraldikai szokásjog alapján csupán a címer színeit és geometrikus elemeit követeli azért, hogy tartalmát messziről is fel lehessen ismerni. A hazai városi és községi zászlók sorában tartalma szerint könnyen felismerhető.

Štandarda starostu obce

 

A polgármester standardja: a polgármester a község közjogi megszemélyesítője és képviselője. Éppen azért már a régi idők óta megilleti őt, mint a polgárok közösségének első emberét, egy önálló szimbólum, amelyet hivatalos tevékenysége alkalmából használ. A standard még nagyobb tömegben is mindenkit arra figyelmeztet, hogy a polgármester személyesen jelen van. A zászlóval ellentétben a címer minden elemét tartalmazza, de alakja mind a címertől, mind a zászlótól különbözik.

Insígnie starostu

A polgármester inszigniuma: láncból és címeres kartusból áll. Ezt a jelvényt ünnepélyes hivatali cselekmények alkalmával viseli. Egyrészt felhívja a figyelmet a személyére, másrészt - a kartuson látható címer okán – azoknak a polgároknak a közösségét jelképezi, akiket képvisel.
A na druhej strane – erb v kartuši – vyjadruje komunitu občanov, ktorých reprezentuje.

 

 

 

Vosková a suchá pečať
Vosková a suchá pečať
Viasz- és szárazpecsét: a község címerével és jelmondatával az ünnepélyes hivatali akták (diplomok, kitüntetések, stb.) hitelesítésére szolgál.
Heraldický album obce

 

A község címeralbuma: egy olyan díszes - esetünkben reneszánsz díszítésű – könyv alakú,
a képviselőtestület szabályrendeletével és a polgármester aláírásával megerősített dokumentum, amely a község heraldikai jelképeinek elfogadott, hiteles művészi és hivatalos ábrázolását tartalmazza, rövid történeti és heraldikai magyarázattal.

 

A község jelmondata: latin nyelven fejezi ki a polgárok közösségének jellemét és céljait: „Labore et concordia” - ” Munkával és összefogással”. A jelmondat helyességét a naszvadiak múltja és jelene egyaránt igazolja.

   
   

 

Oldal elküldése e-mailben