A picture

Navigáció

Tartalom

Üzenetek

#

Gondozói szolgáltatás támogatás Naszvad községben

A projekt a községen belüli gondozói szolgáltatás támogatására fókuszál. teljes szöveg

egyéb | 22. 12. 2018 | Szerző: H.A.
#

KOMBI – Határok közti integrált bicikli kölcsönző rendszer

Az Interreg Szlovákia-Magyarország Program keretein belül megvalósított projektum, amely mint Társadalmi Kezdeményezés volt kifejlesztve, 1 milliárd Eurós költségvetéssel, amely 199O-ben kizárólag a határok közti együttműkodésre vonatkozott. Ez a kezdeményezés a későbbiekben kibővült egy a nemzetek fölötti és nemzetkozi együttműködésre. A 2O14-2O2O-as időszakra az Európai Helyi Együttműködés az Alkalmazottság Növelése mellett a Kohéziós politika két céljának egyikeként szerepel. Az évek során az INTERREG az Európai Únió egyik kulcsfontosságú eszközévé nőte ki magát, amely célja a külömböző országok partnereinek együttműködését hivatott támogatni. teljes szöveg

egyéb | 4. 1. 2018 | Szerző: H.A.
#

995-ös számú Naszvadi Óvoda – az óvoda épületének rendezése, javítása és műszaki felújítása

995-ös számú Naszvadi Óvoda – az óvoda épületének rendezése, javítása és műszaki felújítása. teljes szöveg

egyéb | 2. 3. 2017 | Szerző:
#

A közmegvilágítás felújítása Naszvad Községen belül

Ez a projektum 2O15-2O16-ban lett kivitelezve az Európai Únió anyagi támogatása segítségével, az Európai Regionális Fejlesztési Alap részeként működő „Versenyképesség és gazdasági növekedés” operációs programon belül, melynek irányító hatósága Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma.
A projektum célja a közmegvilágítási források kicserélése energetikailag kevésbé igényesre, a felújított közmegvilágítás energetikai igényének csökkentésére és a természetet érintő káros hatás csökkentése.
Naszvad Község az Európai Únió Struktuális Alapjának anyagi támogatása segítségével tudta kivitelezni ezt a projektumot a „Versenyképesség és gazdasági növekedés” operációs program keretein belül.
teljes szöveg

egyéb | 28. 11. 2016 | Szerző:
#

Ökoudvar és komposztáló Naszvad

Ez a projektum 2O1O – 2O12-ben lett kivitelezve az Európai Únió Kohéziós Alapjának anyagi támogatásával a „Természetvédelem” műveleti programon keresztül, amely Irányító hatósága a Szlovák Köztársaság Természetvédelmi Minisztériuma. A projektum célja a
rendezett hulladék hatékony feldolgozásához szükséges feltételek megteremtése és a növényi eredetű biológiai hulladék újrahasznosítása. teljes szöveg

egyéb | 26. 4. 2016 | Szerző:
Oldal elküldése e-mailben