Menu
Mesto Nesvady
Nesvady NASZVAD
Oficiálna stránka mesta Város hivatalos honlapja

Kúpeľné a rekreačné centrum

Investičný zámer

pred

 

I. Základné údaje o obci: 

Mesto Nesvady (vyše 5 100 obyvateľov) sa nachádza na južnom Slovensku v okrese Komárno v strede trojuholníka troch miest Hurbanovo (8 500 obyvateľov), Nové Zámky (42 262 obyvateľov) a Kolárovo (10 823 obyvateľov) vzdialených do 10 km. Nesvady patria veľkosťou, významom a dosiahnutým stupňom rozvoja sídelných a sociálnoekonomických aktivít medzi najdôležitejšie sídla okresu Komárno.

V priemyselnej zóne pôsobí 6 zahraničných firiem (2 talianske, 2 nemecké, 1 holandsko-slovenská a 1 francúzska), ktoré vytvárajú vyše 500 pracovných miest.

II. Základné údaje charakterizujúce územie Kúpeľného a rekreačného centra:

  1. Navrhovaná lokalita sa nachádza na území v tesnom susedstve zastavaného územia obce pozdĺž mŕtveho ramena rieky Nitry . Navrhované územie v zmysle platného územného plánu obce Nesvady je určené na rekreačnú zónu . Táto funkcia je prevzatá aj do územného plánu  Vyššieho územného celku Nitrianskeho kraja .
  2. Dopravne je lokalita napojená priamo na cestu III. triedy č. 1477 Nesvady – Kolárovo. Mesto Nesvady má pomerne dobré dopravné spojenie. Vstup na diaľnicu južným smerom pri meste Komárom v Maďarsku smer Budapešť – Bratislava je vo vzdialenosti cca 30 km, na diaľnicu severným smerom Bratislava – Banská Bystrica 38 km. Medzinárodné letisko v Bratislave je vzdialené 120 km, v Budapešti 120 km a vo Viedni 150 km.

III. Súčasné využívanie a vlastníctvo pozemkov                                          

Územie  Kúpelného a rekreačného centra má celkovú výmeru 490 564 m2 vo výlučnom vlastníctve obce Nesvady. V súčasnosti s na ploche 2,5 ha je rozostavaná stavba Primárny areál kúpeľného centra, ďalej  prebieha predaj pozemkov pre 107 rekreačných  domov a  plocha 9 ha je vyňatá z pôdneho fondu za účelom realizácie rekreačného jazera.  V prípade realizácie projektu na ornej pôde je vydaný predbežný  súhlas na vyňatie pôdy z pôdneho fondu a vzhľadom na bonitu pôd v danej lokalite podľa súčasnej legislatívy nie sú predpísané žiadne odvody  za vyňatie pôdy z pôdneho fondu.

IV. Zdroje a charakteristika vôd:

a/ Termálny vrt GN - 1

Vrt sa nachádza na parc.č. 7684/9 o výmere 16 224 m2. Bol navŕtaný v roku 2008 do hĺbky 1 505 metrov. Výdatnosť studne je 4 l/s v režime voľného prelivu s povrchovou teplotou 62°C, podľa čerpacej skúšky toto množstvo možno zvýšiť čerpaním na 5,3 až 8  litrov/s. Vrt je výlučným vlastníctvom obce Nesvady.                                                                                                                                         V zmysle analýzy základné hodnoty vody sú nasledovné: teplota vody pri odbere: 62,3°C , hodnota PH – 7,42 , mineralizácia – 2 927 mg/l , katióny – 804,305 mg/l , anióny – 2 063,980 mg/l.

Klasifikácia: prírodná mineralizovaná voda, sulfánová, hydrogénuhličitanovo-sodná, so zvýšeným obsahom sodíka, hydrogénuhličitanov a fluoridov, slabo alkalická, stredne termálna.  

b/ Termálny vrt K- 3:

Vrt sa nachádza cca na vzdialenosť 800 metrov od vrtu GN-1 v tesnej blízkosti cesty III. triedy č.1477 smerom na Kolárovo na parc. č. 7640/2 o výmere 2 005 m2. Pozemok ako aj vrt je vo výlučnom vlastníctve obce Nesvady.

Termálny vrt bol navŕtaný v roku 1967 do hĺbky 2 000 metrov. Výdatnosť prelivom bol stanovený na 2 l/sec. V zmysle analýzy sú základné hodnoty vody nasledovné: teplota vody 61°C , hodnota PH: 6,9 , hodnota rH: 21,4 , mineralizácia: 11 273 mg/l , katióny: 4 199,34 mg/l , anióny:  6 903,71 mg/l

Klasifikácia: voda je stredne mineralizovaná, brómo-jódová, chlorido-sodná, sírna, horúca. Na základe doporučenia Československých štátnych kúpeľov Piešťany – balneo- chemického laboratória ide  o kvalitnú jodo-bromovú minerálnu vodu, ktorá svojím zložením, vysokou teplotou je jediná svojho druhu v bývalej ČSSR, ktorá by mala byť využívaná na balneologickú aplikáciu, najmä pre dermatológiu.

c/ Studne na pitnú a  úžitkovú vodu:

1/ Vrt na pitnú vodu sa nachádza na parc. č. 7684/9 cca 10 metrov od termálneho vrtu GN-1. Bol navŕtaný v roku 2015 do hĺbky 121 metrov. Na základe čerpacích skúšok bola stanovená výdatnosť vody na 6 litrov/s, čo postačuje pre potreby zásobovania areálu kúpeľov pitnou vodou .

2/  Vrt HGN-1 sa nachádza na parc. č. 7684/9 cca 20 metrov od termálneho vrtu GN-1. Bol navŕtaný v roku 2008 do hĺbky 40,3 metrov. Na základe čerpacích skúšok bola stanovená výdatnosť vody na 11  litrov/s, čo postačuje pre potreby zásobovania areálu kúpeľov úžitkovou vodou (napr. závlahu zelene a pod.).

d/Inžinierske siete:

a/ Doprava – plánovaný areál sa nachádza v priamom styku s cestou III. triedy č.5632 – bližší popis viď v bode II.-2.

b/ Elektrická energia – pozdĺž areálu – vedľa hrádze rieky Nitra sa nachádza rozvod   vysokého napätia 22 kV, čo zabezpečuje zásobovanie elektrickou energiou dostatočnej miere pre celý areál.

c/ Plyn – priamo cez plánovaný areál vedie vysokotlakový plynovod. Vybudovaním  regulačnej stanice je možnosť dodávať plyn v podstate v akomkoľvek množstve. Taktiež je možnosť napojenia sa na strednotlaký  plynovod z mestskej siete.

d/ Pitná voda – verejný rozvod sa nachádza cca 100 metrov od areálu, možnosť zásobovania    pitnou vodou podľa potreby.Okrem toho v areáli sa nachádza vrt na pitnú vodu.

e/ Kanalizácia – na južnom okraji areálu je vybudovaná čistička odpadových vôd –   možnosť napojenia areálu do prečerpávacej stanice na okraji pozemku.

V. Súčasný stav investičného zámeru

1/ V roku 2015 obec začala s výstavbou akcie : „Primárny areál kúpeľného centra termálneho kúpaliska Nesvady“       s investičným nákladom 3,1 mil.€ - plánované ukončenie stavby je v lete 2018.

Tento projekt rieši vybudovanie prevádzkového objektu (vstupná hala, šatne, stravovanie, služby), sústavu vonkajších nekrytých bazénov , technologickú budovu pre  bazénovú techniku a príslušné inžinierske siete /voda, kanál, elektrina, plyn, verejné osvetlenie/ Projekt rieši areál kúpalísk s celoročnou prevádzkou na ploche 25 000 m2, plochu vonkajších bazénov 891 m2, predpokladá dennú návštevnosť v letnom období  1 670 osôb, v zimnom období 300 osôb.

2/ V roku 2016 obec začala predávať stavebné pozemky v areáli rekreačného centra  / 107 pozemkov /, pričom  prehlasuje, že zabezpečí vyhotovenie inžinierskych sietí k predávanej/ných  nehnuteľnosti/tí nasledovne:

  • do 30.09.2018 zabezpečí vybudovanie cestného telesa tak, aby bol bezproblémový prístup na stavebné pozemky,
  • do 31.11.2018 zabezpečí finálnu úpravu prístupných ciest a verejného osvetlenia k predávaným pozemkom.

3/ V roku 2016 obec začala s ťažbou rekreačného jazera o výmere 4,9 ha.

4/ V roku 2017 bol vybudovaný uličný rozvod elektrickej energie, preložka vysokonapäťového vzdušného elektrického vedenia mimo územia pozemkov, verejný vodovod a kanalizácia.

5/ V roku 2018 sa začalo s kolaudácioiu stavby a jej častí.

bazén

 

 Vizualizácia

 

 

Informácie

vk

KALENDÁR

ci

4

sodbko

Bannery

VIDEO archív

kombi

kombi

logo

kc

sk

HELP

the

UtnZápadoslovenská distribučná

slovanet

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálna teplota

2.12.2023 12:41

Aktuálna teplota:

3.8 °C

Vlhkosť:

96.9 %

Rosný bod:

3.3 °C

Sociálne siete

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:9
DNES:363
TÝŽDEŇ:2850
CELKOM:1713717