Menu
Mesto Nesvady
Nesvady NASZVAD
Oficiálna stránka mesta Város hivatalos honlapja

Projekty financované EÚ a ŠR

#

Dream of a world of peace, solidarity and tolerance!

Dátum: 1. 8. 2023

Názov projektu: Dream of a world of peace, solidarity and tolerance!
Dátum konania: 8. 9. 2023 - 10. 9. 2023
Miesto: Nesvady

#

Riešenie migračných výziev v meste Nesvady

Dátum: 4. 7. 2023

Mesto získalo finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prioritnej osi 9 – FAST CARE na riešenie migračných výziev v meste Nesvady.

Discovering cultural diversity — DCD

Dátum: 5. 12. 2022

Verejné podujatie organizované občianskym združením Novum Naswod – Novum Naswod Polgári Tarsulás.

#

Multikultúra, solidarita, súdržnosť, lepšia budúcnosť = Európska únia

Dátum: 23. 9. 2022

Projekt realizovaný v rámci programu Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV). Projekt prispieva k vytváraniu nových systémových a inovačných zmien vo verejnej politike, poskytuje vzdelávanie a ukazuje vízie týkajúce sa EÚ resp. výmenu informácií a skúseností.

#

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy mestského úradu v Nesvadoch

Dátum: 23. 6. 2022

Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, konkrétne Mestského úradu v Nesvadoch.

#

Technická vybavenosť pre rekreačné domy v areáli kúpeľného centra Nesvady - SO 03 Chodníky, 3. časť

Dátum: 7. 3. 2022

MAS OZ „Mikroregión Hurbanovo" získalo finančné prostriedky
na financovanie projektov užívateľov v rámci Stratégie CLLD, ktorá je spolufinancovaná z IROP, od Riadiaceho orgánu na základe Zmluvy o o NFP IROP-Z-302051 T337-51 l/512-28 vo forme nenávratného finančného príspevku.

#

Projekt ART 4 Europe

Dátum: 10. 12. 2021

Projekt Europe 4 ART financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov v rámci Opatrenia pre družobné partnerstvá miest.
Realizátorom projektu bolo Občianske združenie Novum Naswod - Novum Naswod Polgári Társulás.

#

Town Twinning

Dátum: 1. 10. 2021

Projekt, ktorý napriek geografickej vzdialenosti spojil mestá a obce, aby udržiavali vzájomné kultúrne putá a kontakty medzi svojimi obyvateľmi.

#

Susedská cezhraničná pomoc

Dátum: 16. 8. 2021

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti v rámci Interreg SKHU Fondu malých projektov pre západný región.

#

Moderné technológie - Nesvady na ceste SMART

Dátum: 5. 8. 2021

Projekt, ktorého cieľom je posunúť Mesto Nesvady smerom k inteligentnému riešeniam využiteľným pri riadení v aspekte budovania trvalo udržateľnej IoT architektúry.

Logo - Interreg

Kultúrne aspekty v cezhraničnej spolupráci

Dátum: 5. 4. 2021

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti v rámci Interreg SKHU Fondu malých projektov pre západný región.

#

Technická vybavenosť pre rekreačné domy v areáli kúpeľného centra Nesvady – SO 03 Chodníky, 2. časť

Dátum: 31. 12. 2020

Mesto NESVADY realizovalo projekt s názvom  Technická vybavenosť pre rekreačné domy v areáli kúpeľného centra Nesvady – SO 03 Chodníky, 2. časť, podporovaného z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

#

Vytvorením vhodných podmienok, potrieb a prostredia vedie cesta k zvýšeniu kľúčových kompetencií a kvality vzdelávania žiakov na vidieku

Dátum: 28. 10. 2019

Obec získala financie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na rekonštrukciu a modernizáciu polytechnickej a fyzikálnej učebne a školskej knižnice.

#

Podpora opatrovateľskej služby v obci Nesvady

Dátum: 22. 12. 2018

Projekt zameraný na podporu opatrovateľskej služby na území obce.

#

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nesvady

Dátum: 19. 12. 2018

Projekt zameraný na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nesvady

#

Zníženie energetickej náročnosti budovy Miestneho kultúrneho strediska Nesvady

Dátum: 7. 5. 2018

Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov - budovy Miestneho kultúrneho strediska Nesvady.

#

KOMBI - Cross-border integrated bike sharing system

Dátum: 4. 1. 2018

Projekt "KOMBI - Cross-border integrated bike sharing system" realizovaný v rámci programu Interreg Slovenská republika - Maďarsko.

#

Materská škola Nesvady súp. č. 995 – sanácia, oprava a technická modernizácia budovy materskej školy

Dátum: 2. 3. 2017

Fyzická realizácia projektu „Materská škola Nesvady súp. č. 995 – sanácia, oprava a technická modernizácia budovy materskej školy“ bola ukončená.

#

Nesvady – rozšírenie kanalizácie a ČOV - PROJEKT NEREALIZOVANÝ

Dátum: 29. 11. 2016

Fyzická realizácia projektu „Nesvady – rozšírenie kanalizácie a ČOV“ sa zatiaľ nezačala, nakoľko verejné obstarávanie na uskutočnenie stavby bolo zrušené. V súčasnosti boli predložené riadiacemu orgánu na odsúhlasenie nové súťažné podklady na nové verejné obstarávanie.

Pamätná tabuľa

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Nesvady

Dátum: 28. 11. 2016

Tento projekt bol realizovaný v rokoch 2015 - 2016 s finančnou podporou Európskej únie z Európsky fond regionálneho rozvoja(ERDF)v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, ktorého Riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR.
Cieľom projektu bola výmena svetelných zdrojov za energeticky menej náročné, zníženie energetickej náročnosti rekonštruovaného verejného osvetlenia a k zníženiu environmentálneho zaťaženia životného prostredia.

Ekodvor a kompostáreň Nesvady 1

Ekodvor a kompostáreň Nesvady

Dátum: 26. 4. 2016

Tento projekt bol realizovaný v rokoch 2010 - 2012 s finančnou pomocou Európskej únie z Kohézneho fondu (KF) prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie, ktorého Riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR. Cieľom projektu bolo vytvorenie podmienok efektívneho systému separovaného zberu komunálneho odpadu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov rastlinného pôvodu.

#

Pro Future, revitalizácia centra obce Nesvady

Dátum: 26. 4. 2016

Tento projekt bol realizovaný v rokoch 2010 -2012 s finančnou pomocou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom Regionálneho operačného programu, ktorého Riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti centrálnej časti obce, zvýšenie kvalitatívnych parametrov verejného priestranstva a posilnenie celkovej vybavenosti územia.

#

Rekonštrukcia Základnej školy Nesvady

Dátum: 26. 4. 2016

Tento projekt bol realizovaný v rokoch 2010 -2012 s finančnou pomocou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom Regionálneho operačného programu, ktorého Riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Cieľom rekonštrukcie základnej školy Nesvady bolo skvalitnenie vyučovacieho a výchovného procesu žiakov a znížiť energetickú náročnosť budovy.

#

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Dátum: 26. 4. 2016

Tento projekt bol realizovaný v rokoch 2006 -2007 s finančnou pomocou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom Operačného programu Základná infraštruktúra, ktorého Riadiacim orgánom je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Hlavný cieľ projektu spočíval v skvalitnení a rekonštrukcii cestnej infraštruktúry v obci Nesvady, ktorá podporí miestne podnikanie, zníženie nezamestnanosti a umožní rozvoj sféry služieb v obci.

Informácie

vk

KALENDÁR

ci

4

sodbko

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25
1
26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Bannery

VIDEO archív

kombi

kombi

logo

kc

sk

HELP

the

UtnZápadoslovenská distribučná

slovanet

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálna teplota

1.10.2023 11:36

Aktuálna teplota:

21.9 °C

Vlhkosť:

52.5 %

Rosný bod:

11.7 °C

Sociálne siete

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:409
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1685626