A picture

Navigácia

Obsah

KOMBI - Cross-border integrated bike sharing system

Typ: ostatné
Projekt realizovaný v rámci programu Interreg Slovenská republika - Maďarsko. Interreg bol vyvinutý ako Iniciatíva Spoločenstva s rozpočtom vo výške 1 miliardy EUR, ktorá sa v roku 1990 vzťahovala výlučne na cezhraničnú spoluprácu. Táto iniciatíva bola neskôr rozšírená o nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu. V období 2014-2020 je Európska územná spolupráca popri cieli Rast a zamestnanosť, jedným z dvoch cieľov Kohéznej politiky. V priebehu rokov sa stal INTERREG kľúčovým nástrojom Európskej únie na podporu spolupráce medzi partnermi z rôznych krajín. Cieľom je spoločne riešiť problémy a hľadať spoločné riešenia, či už v oblasti zdravotníctva, výskumu a vzdelávania, dopravy alebo udržateľnej energie. Programy Interreg sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na podporu harmonického rozvoja územia Európskej únie na rôznych úrovniach.

Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručeným obmedzením ako hlavný partner projektu podal v roku 2017 žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt KOMBI - Cross-border integrated bike sharing system, ktorý sa realizuje v spolupráci vedľajších partnerov: Mesta Tata a Obce Nesvady.

Cieľom projektu KOMBI je výrazné zvýšenie prepojenia cezhraničného regiónu Komárno-Komárom prostredníctvom spustenia inovatívneho verejného dopravného systému. Pre celé programové územie, ako aj pre cezhraničný región v okolí miest Komárno a Komárom platí, že obsluha cezhraničného dochádzania do zamestnania je na nízkej úrovni. Obec NESVADY v rámci projektu rieši výstavbu plánovaného parkoviska ležiaceho popri budúcej cyklostrase spájajúcej mestá Komárno a Nové Zámky a v susedstve kúpaliskového komplexu, ktorý je vo výstavbe.

Zároveň s parkoviskom sa vybuduje aj stanovište  - požičovne byciklov, ktoré prispieva k zvýšeniu uvedomelosti cieľových skupín v súvislosti s využívaním zelených spôsobov dopravy. Projekt bezprostredne prispieva s naplneniu špecifického cieľa 2.2.1. Zlepšenie cezhraničných verejných dopravných služieb. Prvoradou cieľovou skupinou projektu je okruh obyvateľov cezhraničného regiónu pravidelne dochádzajúci do práce. Ďalšie cieľové skupiny: návštevníci žijúci na druhej strane hraníc, turisti zo susedných regiónov, resp. z celého územia Slovenska a Maďarska, ako aj turisti z tretích krajín. Vďaka projektu poskytneme všetkým cieľovým skupinám jednoducho použiteľné, zdravé a ekologické riešenie spôsobu dopravy.

 

 


Vytvorené: 14. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 18. 6. 2019 11:59
Autor: H.A.
Odoslať stránku e-mailom