A picture

Navigácia

Obsah

Materská škola Nesvady súp. č. 995 – sanácia, oprava a technická modernizácia budovy materskej školy

Typ: ostatné
Fyzická realizácia projektu „Materská škola Nesvady súp. č. 995 – sanácia, oprava a technická modernizácia budovy materskej školy“ bola ukončená.

logo

Materská škola Nesvady súp. č. 995 – sanácia, oprava a technická modernizácia budovy materskej školy
Kód ITMS 310041A580
Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

 

Schválenie žiadosti 16.12.2016
Zmluva o NFP č./zo dňa Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/111 zo dňa 24.02.2017
Dodatky /zo dňa

Dodatok č. 1, dátum účinnosti: 3.11.2017

Dodatok č.2, dátum účinnosti: 20.7.2018

Dodatok č. 3, dátum účinnosti: 30.5.2019

Dodatok č. 4, dátum účinnosti: 15.11.2019

Cieľ Cieľom projektu je zníženie energetickej záťaže objektu zateplením obvodových stien, strechy a výmenou výplňových konštrukcií. Z hľadiska tepelnotechnického sa dodatočným zateplením dosiahne významná úspora energie oproti súčasnému stavu. V rámci rekonštrukcie sa prevedie aj rkonštrukcia vykurovacieho systému tak, aby sa týmito opatreniami znížila celková potreba tepla na vykurovanie.  

 

Výška celkových oprávnených výdavkov:                     545 898,27 EUR      

 

Maximálna výška dotácie (95%):                                   518 603,36 EUR     

 

Výška vlastných zdrojov - spolufinancovanie (5%):      27 294,91 EUR

 

 

tab

 

 

www.op-kzp.sk                                              www.siea.sk                                           www.partnerskadohoda.gov.sk                         


Prílohy

Vytvorené: 22. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 21. 11. 2019 12:43
Autor:
Odoslať stránku e-mailom