A picture

Navigácia

Obsah

Podpora opatrovateľskej služby v obci Nesvady

Typ: ostatné
Projekt zameraný na podporu opatrovateľskej služby na území obce.

                      

Podpora opatrovateľskej služby v obci Nesvady

 

Kód ITMS 312041R859
Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom Európsky sociálny fond
Prioritná os 4 Sociálne začlenenie
Špecifický cieľ 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Typ projetku dopytovo - orientovaný projekt

 

Zmluva o NFP                                       č.  I312041R85901zo dňa 21.12.2018
Cieľ Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do sociálnych zariadení.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

         www.esf.gov.sk                    www.employment.gov.sk                    www.ia.gov.sk                    www.mv.gov.sk

plagát

 

 

      

 

 

 

 

 


Vytvorené: 8. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 31. 3. 2019 17:12
Autor: H.A.
Odoslať stránku e-mailom