A picture

Navigácia

Obsah

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nesvady

Typ: ostatné
PlagátProjekt zameraný na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Nesvady

logo

 

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

v obci Nesvady

 

Kód ITMS 310011L308
Operačný program Kvalita životného prostredia 
Spolufinancovaný fondom KF – Kohézny fond
Prioritná os 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykládiu a podporu predchádzania vzniku odpadov

 

Schválenie žiadosti 17.04.2018

Zmluva o NFP č./zo dňa

OPKZP-PO1-SC111-2017-23/125zo dňa 11.6.2018

Ministerstvo životného prostredia  SR
Dodatky /zo dňa

Dodatok č. 1 zo dňa 06.09.2018

Dodatok č. 2 zo dňa 05.02.2019

Cieľ Predchádzamie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v celkovom počte 1458 ks.
Dodávateľ: MEVA- SK s.r.o. Rožňava

 

Plagát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Príloha

Vytvorené: 19. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 23. 4. 2019 14:20
Autor:
Odoslať stránku e-mailom