A picture

Navigácia

Obsah

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Nesvady

Typ: ostatné
Pamätná tabuľaTento projekt bol realizovaný v rokoch 2015 - 2016 s finančnou podporou Európskej únie z Európsky fond regionálneho rozvoja(ERDF)v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast, ktorého Riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR.
Cieľom projektu bola výmena svetelných zdrojov za energeticky menej náročné, zníženie energetickej náročnosti rekonštruovaného verejného osvetlenia a k zníženiu environmentálneho zaťaženia životného prostredia.

Obec Nesvady realizovala projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

 

Prioritná os: 2 - Energetika 

Opatrenie:  2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
 
Názov projektu:   Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Nesvady

 

Popis projektu:   Obec Nesvady zrealizovala projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia vďaka príspevku z Európskej únie v súlade s príslušnými normami STN. Realizáciou projektu bolo vymenených 410 svietidiel a osadených 62 svietidiel. Výmenou svietidiel sa dosiahne energetická úspora v predpokladanej hodnote 297,09 GJ/rok.


Miesto realizácie projektu:    Obec Nesvady
Výška poskytnutého príspevku:   307 875,68 €
Dátum začatia realizácie projektu:    08/2015
Dátum skončenia realizácie projektu:   06/2016

Názov riadiaceho orgánu:     Ministerstvo hospodárstva SR
Internetová stránka riadiaceho orgánu:   www.economy.gov.sk
Internetová stránka operačného programu:   www.opkahr.sk

 

Pamätná tabuľa

 

 

 

 


Príloha

Vytvorené: 29. 4. 2016
Posledná aktualizácia: 9. 3. 2019 19:37
Autor:
Odoslať stránku e-mailom