A picture

Navigácia

Obsah

Susedská cezhraničná pomoc

Typ: ostatné
Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti v rámci Interreg SKHU Fondu malých projektov pre západný región.

HELP

Kód projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/327

Názov projektu: Susedská cezhraničná pomoc

acronym: HELP

 

Projekt je zameraný na posilnenie cezhraničnej spolupráce dvoch samosprávnych partnerov v oblasti dobrovoľnej požiarnej ochrany. V oboch samosprávach pôsobia zbory dobrovoľnej požiarnej ochrany (Dobrovoľné hasičské zbory), ktoré sú zložené z dobrovoľníkov z radov občanov. Ich úloha je na poli prevencie, ale aj pomoc profesionálnym príslušníkom záchranných zložiek pri mimoriadnych udalostiach – požiare, povodne, iné prírodné katastrofy. Úloha dobrovoľných hasičov na živote oboch obcí je nezastupiteľná. Organizačne patria pod samosprávy a sú zároveň súčasťou celoštátnej požiarnej ochrany. Paradoxom je, že hoci dobrovoľné hasičské zbory pôsobiace pri hraniciach majú podobný charakter a úlohy, ich legislatívne pozadie a nasadenie je v susedských krajinách iné. Projekt preto prináša prepojenie dobrovoľnej požiarnej ochrany cez hranice. Vznikne sieť, v rámci ktorej predstavitelia samospráv a dobrovoľní požiarnici si budú vymieňať skúsenosti, zapracovávať mládež do dobrovoľníckych záchranných aktivít, realizovať spoločné cvičenia a budú vzdelávať verejnosť v pohraničnom regióne. Vďaka tomu sa spoja dve samosprávy, dobrovoľnícky záchranný sektor a vznikne priestor pre kvalitnejšiu úroveň cezhraničnej spolupráce a lepšiu koordináciu pomoci v prípade neočakávaných udalostí. Popri výmene skúseností  sa v rámci projektu rieši aj dovybavenie hasičských zborov v obci Nagyigmánd a v meste Nesvady potrebnými pomôckami. 

 

                                             bp

www.skhu.eu                                                                                                      https://rdvegtc-spf.eu/

 


Vytvorené: 16. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 16. 8. 2021 17:01
Autor:
Odoslať stránku e-mailom