Menu
Mesto Nesvady
Nesvady NASZVAD
Oficiálna stránka mesta Város hivatalos honlapja

Susedská cezhraničná pomoc

Susedská cezhraničná pomoc

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti v rámci Interreg SKHU Fondu malých projektov pre západný región.

HELP

Kód projektu: SKHU/WETA/1901/4.1/327

Názov projektu: Susedská cezhraničná pomoc

acronym: HELP

 

Projekt je zameraný na posilnenie cezhraničnej spolupráce dvoch samosprávnych partnerov v oblasti dobrovoľnej požiarnej ochrany. V oboch samosprávach pôsobia zbory dobrovoľnej požiarnej ochrany (Dobrovoľné hasičské zbory), ktoré sú zložené z dobrovoľníkov z radov občanov. Ich úloha je na poli prevencie, ale aj pomoc profesionálnym príslušníkom záchranných zložiek pri mimoriadnych udalostiach – požiare, povodne, iné prírodné katastrofy. Úloha dobrovoľných hasičov na živote oboch obcí je nezastupiteľná. Organizačne patria pod samosprávy a sú zároveň súčasťou celoštátnej požiarnej ochrany. Paradoxom je, že hoci dobrovoľné hasičské zbory pôsobiace pri hraniciach majú podobný charakter a úlohy, ich legislatívne pozadie a nasadenie je v susedských krajinách iné. Projekt preto prináša prepojenie dobrovoľnej požiarnej ochrany cez hranice. Vznikne sieť, v rámci ktorej predstavitelia samospráv a dobrovoľní požiarnici si budú vymieňať skúsenosti, zapracovávať mládež do dobrovoľníckych záchranných aktivít, realizovať spoločné cvičenia a budú vzdelávať verejnosť v pohraničnom regióne. Vďaka tomu sa spoja dve samosprávy, dobrovoľnícky záchranný sektor a vznikne priestor pre kvalitnejšiu úroveň cezhraničnej spolupráce a lepšiu koordináciu pomoci v prípade neočakávaných udalostí. Popri výmene skúseností  sa v rámci projektu rieši aj dovybavenie hasičských zborov v obci Nagyigmánd a v meste Nesvady potrebnými pomôckami. 

Strategický cieľ:
Posilnenie cezhraničnej spolupráce samospráv v oblasti dobrovoľnej požiarnej ochrany v aspekte prepojenia pohraničia  na báze pomoci a podpory dobrovoľníctva.

Čiastkové ciele:
1) Pridanie novej oblasti do existujúcej spolupráce samospráv Nagyigmánd a Nesvady, ktorá bude mať vplyv na životy bežných občanov.
2) Rozvoj dobrovoľnej požiarnej ochrany v pohraničí formou väčšej spolupráce Dobrovoľných hasičských zborov z oboch strán hranice. 
3) Rozvoj vedomostí dobrovoľných hasičov z pohraničia vo forme výmeny skúseností a spoločných cvičení. 
4) Podpora vzdelávania občanov ako prevencia pred mimoriadnymi udalosťami.
5) Zlepšenie kapacít dobrovoľnej pomoci a posilnenie cezhraničnej spolupráce samospráv, občanov a dobrovoľných hasičov.

Strategický a čiastkové ciele reflektujú a napĺňajú priority a ciele Fondu malých projektov, Prioritná os 4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti, Špecifický cieľ 4.1 – Zlepšenie úrovne cezhraničnej  medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi. Projekt sa zameriava na posinenie cezhraničnej spolupráce dobrovoľníkov zoskupených v rámci Dobrovoľných hasičských zborov. Týmto chce rozšíriť vedomosti dobrovoľných hasičov o skúsenosti z oboch strán hranice, zlepšiť prístup verejnosti k prevencii a podporiť vzájomnú cezhraničnú pomoc.

                                 bp

www.skhu.eu                                                                                    https://rdvegtc-spf.eu/

 

Partnerská dohoda

 

Projekt kódszáma: SKHU/WETA/1901/4.1/327

Projekt címe: A szomszédság határokon átnyúló támogatása

acronym: HELP

A projekt célja a két partner-önkormányzat közötti határokon átnyúló együttműködés megerősítése az önkéntes tűzvédelem területén. Mindkét település rendelkezik önkéntes tűzvédelmi testülettel (önkéntes tűzoltóság), amely a polgárok köréből kikerült önkéntesekből áll. Feladatuk a megelőzés területén fontos, de nélkülözhetetlen a hivatásos mentőszolgálatok tagjainak nyújtott segítség vészhelyzet - tűz, árvíz, egyéb természeti katasztrófa- esetén is. Az önkéntes tűzoltók szerepe pótolhatatlan mindkét önkormányzat életében. Szervezetileg az önkormányzatok alá tartoznak, és a nemzeti tűzvédelem részét képezik. A paradoxon az, hogy noha a határ két oldalán működő önkéntes tűzoltóságok hasonló jellegűek és hasonló szerepet játszanak, jogi háttérük eltérő mindkét szomszédos országban. A projekt tehát a határokon átnyúló önkéntes tűzvédelmet hozza létre. Egy olyan hálózat jön létre, melynek keretén belül az önkormányzatok képviselői és az önkéntes tűzoltók tapasztalatcserét folytatnak, bevonják a fiatalokat az önkéntes mentési tevékenységekbe, közös gyakorlatokat végeznek és ismeretterjesztést végeznek a határ menti régió lakossága körében. Ez közelebb hozza egymáshoz a két önkormányzatot, az önkéntes mentési szektort, hogy megfelelő feltételeket teremtsen a határokon átnyúló együttműködés és segítségnyújtás jobb koordinációja számára váratlan események esetén. Ugyanakkor a helyi önkormányzatok tisztában vannak azzal, hogy az önkéntes tűzoltó testületek tevékenységének szintjét a műszaki feltételek és technikai felszereltségük korlátozzák. Ezért a tapasztalatcsere mellett Nagyigmánd község és Naszvad város tűzoltóságának felszerelése javításával, szükséges eszközökkel való ellátásával is foglalkozni kívánnak. Mindez növelni fogja operatív képességeiket a határ mentén.

Stratégiai cél:
Az önkormányzatok határokon átnyúló együttműködésének erősítése az önkéntes tűzvédelem területén a határ menti régió összekapcsolásának szempontjából, az önkéntesség támogatása alapján.

Részleges célkitűzések:
1) A Nagyigmánd és Naszvad önkormányzatai között meglévő együttműködés új területtel történő kibővítése, amely hatással lesz a polgárok hétköznapi életére.
2) Az önkéntes tűzvédelem fejlesztése a határ menti régióban, a határ mindkét oldalán működő önkéntes tűzoltóságok szorosabb együttműködése által.
3) Az önkéntes tűzoltók tudásának fejlesztése tapasztalatcsere és közös gyakorlatok formájában.
4) A polgárok oktatásának fejlesztése, mint a vészhelyzetek megelőzésének hatékony módszere.
5) Az önkéntes segítségnyújtás kapacitásának fejlesztése és a határon átnyúló együttműködés erősítése az önkormányzatok, a polgárok és az önkéntes tűzoltók között.

A stratégiai és részleges célok tükrözik és teljesítik a Kisprojektek Alapjának prioritásait és céljait, 4. prioritási tengely - A közigazgatási szervek és a határ menti területeken élő személyek határon átnyúló együttműködésének támogatása, 4.1. Konkrét célkitűzés - A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és a polgárok közötti határon átnyúló együttműködés bővítése. A projekt célja az önkéntes tűzoltóságok keretén belül tömörülő önkéntesek határon átnyúló együttműködésének megerősítése. Ilyen módon tovább akarja növelni az önkéntes tűzoltók ismereteit a határ két oldalán meglévő tapasztalatok átadásával, javítani a nyilvánosság hozzáférését a megelőzéssel kapcsolatos ismeretekhez és támogatni a kölcsönös, határokon átnyúló segítségnyújtást.

 

Prílohy

Partnerségi megállapodás_Partnerská dohoda.pdf

Partnerségi megállapodás_Partnerská dohoda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 914,38 kB

Susedská cezhraničná pomoc - článok

Susedská cezhraničná pomoc - A szomszédság határokon átnyúló támogatása (článok).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 12,51 MB
Dátum vloženia: 16. 8. 2021 16:36
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 2. 2023 13:46

Informácie

vk

KALENDÁR

ci

4

sodbko

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25
1
26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Bannery

VIDEO archív

kombi

kombi

logo

kc

sk

HELP

the

UtnZápadoslovenská distribučná

slovanet

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálna teplota

1.10.2023 11:31

Aktuálna teplota:

21.5 °C

Vlhkosť:

53 %

Rosný bod:

11.5 °C

Sociálne siete

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:408
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:1685625