A picture

Navigácia

Obsah

Zníženie energetickej náročnosti budovy Miestneho kultúrneho strediska Nesvady

Typ: ostatné
Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov - budovy Miestneho kultúrneho strediska Nesvady.
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt OPKZP, SIEA, EU
Zníženie energetickej náročnosti budovy Miestneho kultúrneho strediska Nesvady

 

Kód ITMS

310041I160

Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

 

Schválenie žiadosti 15.03.2018
Zmluva o NFP č./zo dňa Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/I160 zo dňa 07.05.2018
Dodatky/ zo dňa Dodatok č. 1, dátum účinnosti: 22.1.2019
Cieľ

zníženie spotreby energiše pri prevádzke verejných budov  zateplením fasády a strechy. Ďalšími krokmi pre zníženie energetickej náročnosti budovy bude výmena okien a vchodových dverí, rekonštrukcia vykurovania, rekonštrukcia plynoinštalácie a modernizácia osvetlenia.

 

Výška celkových oprávnených výdavkov:                     513 894,19 EUR      

 

Maximálna výška dotácie (95%):                                   488 199,48 EUR     

 

Výška vlastných zdrojov - spolufinancovanie (5%):      25 694,71 EUR

 

plagát


Vytvorené: 5. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 7. 2019 15:50
Autor:
Odoslať stránku e-mailom