A picture

Navigácia

Obsah

Technická a dopravná infraštruktúra pre priemyselný areál

Typ: ostatné
Zo štátneho rozpočtu na financovanie technickej a dopravnej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom na rok 2007 boli poskytnuté Ministerstvom hospodárstva SR finančné prostriedky pre Obec Nesvady na nasledovné stavby :

1. Účelové komunikácie : výška dotácie 14 131 704,50 Sk s DPH
2. Rozšírenie vodovodu a kanalizácie : výška dotácie 2 098 454,60 Sk     s DPH

Spolu zaokrúhlene : výška dotácie 16 230 159,00 Sk s DPH

1. Stavba „ Účelové komunikácie “ :
Stavebné práce na predmetnej stavbe boli zahájené v mesiaci november 2007 a boli dokončené v mesiaci apríl 2008. Dodávateľom stavby bola stavebná firma CESTY NITRA a.s., so sídlom Murgašova č. 6, 949 01 Nitra.
Z poskytnutej dotácie boli na stavbe vybudované nasledovné stavebné objekty :

SO-01 Komunikácia „A“
- asfaltová komunikácia obojsmerná dvojpruhová kategórie MOK 7,50/40   dĺžky 356 m, so šírkou vozovky 6 m, s celkovou plochou 2 522 m 2 .
- terénne úpravy nespevnených plôch /zeleň/ o výmere 1 109 m 2 ,
- vodorovné dopravné značenie a zvislé dopravné značenie v počte 23 ks.

SO-02 Komunikácia „B“
- asfaltová komunikácia obojsmerná dvojpruhová kategórie MOK 7,50/40   dĺžky 452 m, so šírkou vozovky 6 m, s celkovou plochou 2 800 m 2 .
- terénne úpravy nespevnených plôch /zeleň/ o výmere 1 565 m 2 ,
- vodorovné dopravné značenie a zvislé dopravné značenie v počte 2 ks.

SO-03 Prekládka parkoviska
- dve samostatné parkoviská z  betónovej zámkovej dlažby s celkovou   plochou 982 m 2 , s celkovou kapacitou 36 ks parkovacích miest,
- chodníky zo zámkovej dlažby s celkovou plochou 196 m 2 ,
- terénne úpravy nespevnených plôch /zeleň/ o výmere 958 m 2 ,
- zvislé dopravné značenie v počte 4 ks.
 

2. Stavba „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie“ :
Stavebné práce na predmetnej stavbe boli zahájené v mesiaci november 2007 a boli dokončené v mesiaci december 2007. Dodávateľom stavby bola stavebná firma DAM SERVIS - Kertész Juraj, so sídlom Veľký rad č. 3, 945 01 Komárno.
Z poskytnutej dotácie boli na stavbe vybudované nasledovné stavebné objekty :

SO-02 Vodovodné potrubie veta „2“
SO-03 Vodovodné potrubie veta „3“
SO-05 Kanalizačný zberač „D1-5a“
SO-06 Kanalizačný zberač „D1-5b“


Vytvorené: 25. 3. 2016
Posledná aktualizácia: 5. 9. 2016 09:50
Autor:
Odoslať stránku e-mailom