A picture

Obsah

Správy

#

Údržba a oprava asfaltového krytu miestnej komunikácie – ulica Družstevná, Nesvady

V apríli sa za spoluúčasti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky uskutočnila údržba a oprava miestnej komunikácie ul. Družstevná v celkovej sume 18 265,89 Eur (vlastné zdroje 1 825,89 Eur) , ktorá slúži taktiež ako prístupová komunikácia pre administratívnu budovu, jedáleň a celý areál bývalého poľnohospodárskeho družstva
v súčasnosti Agrorent, a.s. Nesvady. Zároveň táto komunikácia slúži
aj pre občanov našej obce, bývajúcich na ulici Družstevná. celý text

ostatné | 13. 4. 2009 | Autor:
Odoslať stránku e-mailom