A picture

Obsah

Správy

#

Rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ Hurbanova - Nesvady

Obec Nesvady podala žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie
na rok 2011 z Environmentálneho fondu na Rekonštrukciu plynovej kotolne MŠ Hurbanova – Nesvady.
celý text

ostatné | 16. 11. 2011 | Autor:
#

Rekonštrukcia artézskej studne

Najcennejším zdrojom pitnej vody je podzemná voda. Pod zemský povrch sa dostáva postupným vsakovaním povrchových vôd a zrážok. Hydrogeológovia rozlišujú tri pôdne pásma ovplyvňujúce premenu povrchovej vody na podzemnú: vrchné, stredné a spodné. Cez vrchné pásmo (pásmo prevzdušnenia) voda len prechádza a zbavuje sa tu látok, ktoré ju znečisťujú. V strednom pásme sa obohacuje o rozpustené prvky a ich soli. A nakoniec voda vniká do spodného, tzv. zvodneného pásma, kde sa hromadí a má tu typické vlastnosti podzemnej vody.
celý text

ostatné | 19. 9. 2011 | Autor:
#

Rekonštrukcia budovy telocvične a kotolne Základnej školy Nesvady

Počas prázdninového obdobia roku 2011 prebiehala rekonštrukcia budovy telocvične a kotolne ZŠ v našej obci. Konkrétne sa zaizolovala plochá strecha, zateplil sa obvodový plášť budovy, vymenili sa okná a dvere, urobila sa nová vonkajšia omietka. celý text

ostatné | 18. 7. 2011 | Autor:
Odoslať stránku e-mailom