A picture

Navigácia

Obsah

Rekonštrukcia artézskej studne

Typ: ostatné
Najcennejším zdrojom pitnej vody je podzemná voda. Pod zemský povrch sa dostáva postupným vsakovaním povrchových vôd a zrážok. Hydrogeológovia rozlišujú tri pôdne pásma ovplyvňujúce premenu povrchovej vody na podzemnú: vrchné, stredné a spodné. Cez vrchné pásmo (pásmo prevzdušnenia) voda len prechádza a zbavuje sa tu látok, ktoré ju znečisťujú. V strednom pásme sa obohacuje o rozpustené prvky a ich soli. A nakoniec voda vniká do spodného, tzv. zvodneného pásma, kde sa hromadí a má tu typické vlastnosti podzemnej vody.

Geologické zloženie územia Slovenska je neobyčajne pestré
a tektonické pomery zložité.
Tieto skutočnosti veľmi výrazne vplývajú na výskyt a vlastnosti podzemných vôd.

Striedanie nepriepustných vrstiev s priepustnými utvára
v nížinách podmienky pre vznik podzemnej vody s napätou hladinou - tzv. artézskej podzemnej vody.
K vzniku napätej hladiny dochádza vtedy, ak je priepustná vrstva, v ktorej sa vyskytuje podzemná voda, zhora uzavretá relatívne nepriepustnými vrstvami a nachádza sa pod vplyvom hydrostatického tlaku.

V roku 2011 Obec Nesvady vyčlenila z obecného rozpočtu sume
20 112,- Eur na rekonštrukciu atézskej studne. Rekonštrukčné práce pozostávyli z prečistenia artézskeho vrtu, výstavby studne a úpravy okolia, tak aby sa zabezpečil bezbariérový prístup k studni.

Nakoľko sa vlyvom rastúceho znečistenia životného prostredia zhoršuje aj kvalita vody v artézskych studniach, každoročne sa analyzuje vzorka vody a sleduje sa jej kvalita.


Zloženie vody

  mg/liter povolené max.
Dusičnany 0,059 0,50
Dusitany 0,008 0,5
Fluoridy 0,101 1,5
Chloritany 0,003 0,2
Sírany 12,7 250
Vápnik 53,6 min.30
Železo 0,038 0,20
Horčík 27,4 125
Mangán 0,096 0,20
Sodík 23,9 200
     
     
     
Rozpustné látky celkom: 332 mg/liter  
     
Tvrdosť vody: 2,49 mmo1/1 (povolené 1.1 až 5)
     
Hĺba studne: 210 m

Vytvorené: 25. 3. 2016
Posledná aktualizácia: 5. 9. 2016 09:50
Autor:
Odoslať stránku e-mailom