A picture

Navigácia

Obsah

Podpora opatrovateľskej služby v obci Nesvady

Typ: ostatné
Obec Nesvady sa zapojila do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby podporovaného Európskym sociálnym fondom v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.. Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie: január 2014 – október 2015. Poskytovateľom opatrovateľskej služby pre účely národného projektu je obec.

Podpora opatrovateľskej služby v obci Nesvady

 

Hlavný cieľ:
Podpora sociálnej inklúzie, prostredníctvom podpory novovytvorených pracovných miest pre opatrovateľky, zotrvanie klienta vo svojom prirodzenom prostredí. Cieľom Národného projektu je aj podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom podpory novovytvorených pracovných miest pre opatrovateľky/opatrovateľov.

Cieľové skupiny:
- skupiny sociálne vylúčené alebo ohrozené sociálnym vylúčením, občania s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným stavom, seniori,

- zamestnanci vykonávajúci opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore

Popis projektu:
Cieľom podpory opatrovateľskej služby je poskytnúť odbornú pomoc fyzickým osobám, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách, s prihliadnutím na individuálne potreby klientov. V rámci projektu sa zvyšuje aj podpora novovytvorených pracovných miest pre opatrovateľky, v súčasnej dobe sa v rámci tohto projektu vytvorili 4 nové pracovné miesta.

 

Podpora opatrovateľskej služby v obci Nesvady


Vytvorené: 25. 3. 2016
Posledná aktualizácia: 5. 9. 2016 09:50
Autor:
Odoslať stránku e-mailom