A picture

Navigácia

Obsah

Rekonštrukcia chodníka v parku

Typ: ostatné
Uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesvadoch č. 331/2013 – OZ
zo dňa 18. 09. 2013 schválilo vstup Obce Nesvady do občianskeho združenia „Mikroregión Hurbanovo“ a spoluprácu na príprave
a implementácii stratégie rozvoja územia mikroregiónu Hurbanovo a iných programov založených na princípoch prístupu LEADER počas rokov 2013 – 2020.

Združenie „Mikroregión Hurbanovo“ je partnerstvo subjektov verejnej správy, podnikateľských a nepodnikateľských subjektov a občanov pôsobiacich alebo sídliacich na danom vymedzenom území s cieľom zostaviť, realizovať, riadiť, monitorovať a hodnotiť stratégiu rozvoja územia – tvorí miestnu akčnú skupinu (MAS). Členmi združenia sú: Mesto Hurbanovo; Obec Bajč; Obec Imeľ; Obec Martovce; Obec Mudroňovo; Obec Nesvady; Obec Svätý Peter; Centrum sociálnych služieb Margaréta n. o. Bajč; OZ Združenie priateľov MŠ Slniečko Imeľ; OZ SZIGET – Sziget polgári társulás Martovce; AGRO VALACH Mudroňovo; Klub dôchodcov Nesvady; Anton Chochula; Ing. Terézia Horváthová; Ing. Karol Lovász a ZO CSEMADOK Hurbanovo. Hlavným cieľom je zvýšiť štandard života obyvateľov mikroregiónu Hurbanovo vytvorením udržateľnej kvality životného prostredia a zatraktívnením územia mikroregiónu.

MAS Mikroregión Hurbanovo podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok z dotácie NSK pre implementáciu integrovanej stratégie miestneho rozvoja. Obec Nesvady v rámci tejto žiadosti riešila výstavbu chodníka v obecnom parku, ktorý sa napája na existujúci chodník.
Po schválení žiadosti bola 29. júna 2015 podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie s Nitrianskym samosprávnym krajom, ktorý poskytol finančnú dotáciu vo výške 6250,- Eur na Rekonštrukciu chodníka v parku.
Práce vyhotovila príspevková organizácia VPS obce Nesvady v období september – november 2015 v celkovej výške 6710,- Eur.


„Tento projekt je spolufinancovaný z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja“

 

 


Vytvorené: 25. 3. 2016
Posledná aktualizácia: 27. 2. 2019 16:12
Autor:
Odoslať stránku e-mailom