A picture

Obsah

Správy

#

Podpora opatrovateľskej služby

Obec Nesvady sa zapojila do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby podporovaného Európskym sociálnym fondom v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.. Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie: január 2016 – apríl 2018. Poskytovateľom opatrovateľskej služby pre účely národného projektu je obec.
celý text

ostatné | 20. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Oplotenie prekládkovej stanice

Na základe viacerých pripomienok obyvateľov obce sa rozhodlo vybudovať oplotenie prekládkovej stanice v celkovej dĺžke 81 m v celkovej výške nákladov 4 608, 92 Eur. celý text

ostatné | 4. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Aktivačná činnosť uchádzačov o zamestnanie

Cieľom Národného projektu je podporovať pracovné návyky uchádzačov o zamestnanie. V rámci nášho projektu aktivačnej činnosti bolo zaradených 22 UoZ, ktorí odpracovali týždenne 20 hodín v časovom rozmedzí od 7 hod. do 12 hod. Celkovo odpracovali 9 245 hodín. celý text

ostatné | 3. 1. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom

Krajina je miesto, kde človek existuje a zároveň aj priestor na ktorý bezprostredne vplýva svojou činnosťou. Projekt sa zaoberá riešením problému nelegálnej skládky odpadu s cieľom znižovania negatívneho vplyvu spotreby obyvateľstva na životné prostredie. celý text

ostatné | 11. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Obecný park - externé FITNES CENTRUM - Nesvady

Obec prostredníctvom MAS Mikroregión Hurbanovo podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok z dotácie NSK pre implementáciu stratégie CLLD na realizáciu projektu "Obecný park - externé FITNES CENTRUM - Nesvady" s cieľom zatraktívnenia svojho územia a poskytnutia obyvateľom obce ako aj návštevníkom lepšie podmienky a zvýšenia životného štandardu obyvateľov obce. celý text

ostatné | 23. 9. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Výmena okien a dverí na budove viacúčelovej športovej haly

Obec Nesvady podala v marci 2016 žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva financií SR na projekt Výmena okien a dverí na budove viacúčelovej športovej haly.
Projekt riešil výmenu výplní otvorov- drevených okien a dverí za plastové. celý text

ostatné | 13. 9. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Rekonštrukcia cvičebného priestoru Základnej školy Nesvady

Ministerstvo školstva SR poskytlo finančné prostriedky na projekt "Rekonštrukcia cvičebného priestoru Základnej školy, Komenského 21" na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. celý text

ostatné | 26. 8. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Oplotenie Základnej školy

Obecné zastupiteľstvo v Nesvadoch Uznesením č. 20/2016 - VII zo dňa 26.5.2016 schválilo vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Nesvady na rok 2016 na vyhotovenie oplotenia Základnej školy, na ulici Komenského č. 21 v Nesvadoch. celý text

ostatné | 8. 8. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Propagačný materiál obce Nesvady

Vyhotovenie propagačného materiálu obce s cieľom osloviť širokú verejnosť o produktoch cestovného ruchu, kultúrnych podujatiach, hmotnej aj nehmotnej kultúre obce a zvyklostiach. celý text

ostatné | 25. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
Odoslať stránku e-mailom