A picture

Navigácia

Obsah

Aktivačná činnosť uchádzačov o zamestnanie

Typ: ostatné
Cieľom Národného projektu je podporovať pracovné návyky uchádzačov o zamestnanie. V rámci nášho projektu aktivačnej činnosti bolo zaradených 22 UoZ, ktorí odpracovali týždenne 20 hodín v časovom rozmedzí od 7 hod. do 12 hod. Celkovo odpracovali 9 245 hodín.

Počas aktivačnej  činnosti sa zrealizovali nasledovné práce :

1. pracovníci na čistenie verejných priestranstiev vykonávali úpravu a údržbu miestnych komunikácii a chodníkov, kosenie, zber a odvoz zelene, vysádzanie letničiek do kvetinových záhonov, výrub a orez konárov a následný odvoz zeleného odpadu v kontajneroch. Vykonávalo sa odburinenie kvetinových záhonov a ich následné polievanie. Chemické ošetrenie verejnej zelene, aplikácia postrekov na redukciu zaburinenia chodníkov a parkovísk. Jesenná úprava a upratovanie miestneho cintorína, hrabanie opadaného lístia na verejných priestranstvách obce.                  

2. uchádzači zaradení ako triediči, likvidátori odpadkov a zberači druhotného odpadu v týždenných intervaloch  zbierali odpadky a vyprázdňovali odpadkové koše na verejných priestranstvách. Zber druhotného odpadu sa vykonával v mesačných intervaloch.

3. uchádzači zaradení do činností spojených so separovaním a zberom separovaného komunálneho odpadu  triedili, lisovali a jednotlivé komodity sa pripravovali na následný odvoz spracovateľom na ďalšie zhodnotenie, prípadne   zneškodnenie.

4. pracovníci vykonávajúci maliarske práce:  vykonali premaľovanie stolov na miestnom obecnom trhovisku, náter mreží na oknách budove ZOJ. Obnovenie farebného náteru na detskom ihrisku. Vykonal sa náter vonkajších vstupných stĺpov na budove MKS. Malá zadná sála so šatňou bola premaľovaná v budove MKS .   

5. v rámci  poskytovania sociálnych služieb sa riešila výpomoc občanom, ktorí si nemôžu sami zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a o svoju domácnosť. Táto činnosť pozostávala zo zabezpečovania dovozu obedov, pomoc pri nákupoch a menších domácich prácach. 


Vytvorené: 3. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 4. 1. 2017 10:59
Autor: Správce Webu
Odoslať stránku e-mailom