A picture

Navigácia

Obsah

Podpora opatrovateľskej služby

Typ: ostatné
Obec Nesvady sa zapojila do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby podporovaného Európskym sociálnym fondom v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.. Realizácia projektu je naplánovaná na obdobie: január 2016 – apríl 2018. Poskytovateľom opatrovateľskej služby pre účely národného projektu je obec.

Hlavný cieľ :

 “Podpora sociálnej inklúzie, prostredníctvom podpory novovytvorených pracovných miest pre opatrovateľky, zotrvanie klienta vo svojom prirodzenom prostredí. Cieľom Národného projektu je aj podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom podpory novovytvorených pracovných miest pre opatrovateľky/opatrovateľov.

Cieľové skupiny:

- skupiny sociálne vylúčené alebo ohrozené sociálnym vylúčením, občania s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným stavom, seniori

- zamestnanci vykonávajúci a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore

Popis projektu:

Cieľom podpory opatrovateľskej služby  je poskytnúť odbornú pomoc fyzickým osobám, ktorí sú odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby, pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách, s prihliadnutím na individuálne potreby klientov.  V rámci projektu sa zvyšuje aj podpora novovytvorených pracovných miest pre opatrovateľky, v súčasnej dobe sa v rámci tohto projektu vytvorilo 12 nových  pracovných  miest.   


Vytvorené: 20. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 20. 1. 2017 11:22
Autor: Správce Webu
Odoslať stránku e-mailom