A picture

Obsah

Správy

#

Výstavba outdoorového ihriska

Nadácia COOP Jednota vytvorila nový projekt zameraný na podporu lokálnych komunít. Cieľom projektu je podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív a podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji formou drobných stavieb ako sú komunitné záhrady, altánky a prístrešky, ihriská, výsadbou a udržiavaním zelene či propagáciou tradícií Slovenska. Obec podala tri projekty, ktoré postúpili do finálneho hlasovania. celý text

ostatné | 28. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Kúpeľné a rekreačné centrum – Rekreačná zóna

V roku 2017 sa obec zamerala na propagáciu a predaj pozemkov nachádzajúcich sa v rekreačnej zóne kúpeľného centra. Do konca roka sa podarilo predať 41 ks pozemkov slúžiacich na výstavbu rekreačných domov a objektov na ubytovanie. Vybudoval sa uličný rozvod verejného osvetlenia, elektrickej energie a preložka vysokonapäťového vzdušného elektrického vedenia mimo územia pozemkov, vybudoval sa verejný vodovod a kanalizácia k jednotlivým pozemkom. Zároveň sa vykonala skrývka ornice na plánovaných komunikáciách a chodníkoch.
celý text

ostatné | 27. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Kúpeľné a rekreačné centrum – Kúpele Nesvady

Rok 2017 sa niesol v znamení výstavby Kúpeľov Nesvady. Pokračovalo sa v stavebných prácach na hlavnej budove vyhotovili sa vonkajšie obklady, dokončila sa vzduchotechnika, vybudovali sa bazény, dobudoval sa verejný vodovod a tlaková kanalizácia, dokončili sa práce potrebné na zabezpečenie rozvodu termálnej vody a rozvodu úžitkovej vody, začalo sa s výstavbou verejného osvetlenia. Nakoľko sa areál nemôže zaobísť bez dostatočného množstva energie v roku 2017 sa vyhotovila preložka VN a v kúpeľnom areáli sa postavila trafostanica. Zároveň sa vybudoval nový STL plynovod vrátane STL prípojky ku kúpeľom. celý text

ostatné | 27. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Spoločná minulosť spája – Exodus Nesvadčanov

Obec Nesvady v spolupráci s obcou Nagyigmánd podala v roku 2017 žiadosť o grant v rámci programu partnerských obcí vyhlásenej „Bethlen Gábor alap“. V rámci tejto žiadosti sme sa zamerali na 70. výročie vysídlenia obyvateľov obce. celý text

ostatné | 19. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Výmena okien na budove zdravotného strediska

Po prvej etape výmeny okien na prízemí budovy zdravotného strediska v mesiaci júl sa na základe schválenej žiadosti o dotáciu v pôsobnosti Ministerstva financií začalo v mesiacoch september – október 2017 s výmenou ostatných okien na budove zdravotného strediska. Budova zdravotného strediska bola daná do užívania roku 1989 jej vek sa podpísal na jej funkčnosti a využiteľnosti. Najkritickejšom stave boli okná, ktoré boli z morálneho, estetického, zdravotného i bezpečnostného hľadiska zastaralé a neplnili svoju funkciu ako by mali. celý text

ostatné | 19. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Oplotenie prekládkovej stanice

V poslednom období sa často opakoval rovnaký scenár. Verejnoprospešné služby opravili oplotenie prekládkovej stanice smetí zo zadnej strany (chodník k cintorínu) a o pár dní bolo všetko po starom. Oplotenie bolo poškodené a neznáme osoby sa svojvoľne pohybovali a vynášali odpad na prekládkovú stanicu. celý text

ostatné | 11. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Piknik v parku

Obec v roku 2017 podala v rámci výzvy vyhlásenou Nadáciou TESCO projekt s názvom „Piknik v parku“ ktorého cieľom bolo dokúpiť hracie prvky, výsadba zelene a zakúpenie piknikového stola v celkovej výške 1 800,- €, ktorý by umožňoval príjemné posedenie a odpočinok pre rôzne vekové kategórie. Obyvatelia obce mohli v rámci svojich nákupov hlasovať za predmetný projekt v predajni TESCO. celý text

ostatné | 8. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
Nesvadské dni 2017 1

Dotácia na podporu cestovného ruchu - Nesvadské dni 2017

V rámci projektu sme si prenajali technické zabezpečenie (ozvučenie, pódium, prestrešenie a veľkoplošné stany) v rámci Nesvadských dní 2017, čím sme zabezpečili nielen skvelý hudobný ale aj audiovizuálny zážitok. celý text

ostatné | 28. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Výmena okien na prízemí budovy zdravotného strediska

Obec prostredníctvom MAS Mikroregión Hurbanovo podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok z dotácie NSK pre implementáciu stratégie CLLD na realizáciu projektu "Výmena okien na prízemí budovy zdravotného strediska" s cieľom zatraktívnenia obce a zvýšenia tepelnej izolácie budovy. celý text

ostatné | 4. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
Odoslať stránku e-mailom