A picture

Navigácia

Obsah

Kúpeľné a rekreačné centrum – Kúpele Nesvady

Typ: ostatné
Rok 2017 sa niesol v znamení výstavby Kúpeľov Nesvady. Pokračovalo sa v stavebných prácach na hlavnej budove vyhotovili sa vonkajšie obklady, dokončila sa vzduchotechnika, vybudovali sa bazény, dobudoval sa verejný vodovod a tlaková kanalizácia, dokončili sa práce potrebné na zabezpečenie rozvodu termálnej vody a rozvodu úžitkovej vody, začalo sa s výstavbou verejného osvetlenia. Nakoľko sa areál nemôže zaobísť bez dostatočného množstva energie v roku 2017 sa vyhotovila preložka VN a v kúpeľnom areáli sa postavila trafostanica. Zároveň sa vybudoval nový STL plynovod vrátane STL prípojky ku kúpeľom.

Veľká časť prác je už za nami ale v roku 2018 nás ešte čaká vyýstavba prístupovej cesty, dokončenie bazénovej technológie a areálových komunikácií odstavných plôch, parkoviska a predajných stánkov.   

Výstavbu areálových komunikácií, odstavných plôch a parkoviska budeme v roku 2018 realizovať z nenávratného finančného príspevku Programu spolupráce Interreg V -A SKHU. V roku 2017 bola schváolená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt KOMBI-Cross-border integrated bike sharing system, ktorý bol podaný v spolupráci s Európskym zoskupením územnej spolupráce Pons Danubii s ručeným obmedzenm, mestom Tata s obcou Nesvady.


Vytvorené: 9. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 1. 2018 10:32
Autor: Správce Webu
Odoslať stránku e-mailom