A picture

Obsah

Správy

Výstavba detského ihriska 2

Výstavba detského ihriska

Projekt „Výstavba detského ihriska“ bol realizovaný s celkovými nákladmi vo výške 10 569,01 Eur. Z toho finančné prostriedky vo výške 8 500,- Eur boli čerpané z dotácie poskytnutej Úradom vlády SR a finančné prostriedky vo výške 2 069,01 Eur boli čerpané z vlastných zdrojov obce Nesvady. celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

Projekt „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku Nesvady“ bol realizovaný s celkovými nákladmi vo výške 20 328,- Eur. Z toho finančné prostriedky vo výške 10 000,- Eur boli čerpané z dotácie poskytnutej Úradom vlády SR a finančné prostriedky vo výške 10 328,- Eur boli čerpané z vlastných zdrojov obce Nesvady.
celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Dotácia na podporu cestovného ruchu - Kúpeľný cestovný ruch

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s uznesením č. 96/2018 z 5. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK konaného dňa 14.05.2018 sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotáciu na úhradu nákladov na podporu rozvoja cestovného ruchu. celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Dotácia na podporu kultúry - Nesvadské dni 2018

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s uznesením č. 60/2018 z 2. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK konaného dňa 26. marca 2018 a zmluvou č.123/2018 poskytol obci dotáciu na úhradu nákladov na podporu kultúry. celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
Odoslať stránku e-mailom