A picture

Obsah

Správy

#

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - I. etapa

Obec Nesvady požiadala v roku 2018 Prezídium Hasičského a záchranného zboru o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dotáciu 30 000,00€ na Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice Nesvady – I. etapa. Prezídium Hasičského a záchranného zboru rozhodlo o pridelení dotácie vo výške 30 000,00 Eur. celý text

ostatné | 4. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Zabavme sa spolu

Poskytnutím grantu z Nadačného fondu Tesco vo výške 1300,- eur sa umožnilo zakúpenie zostavy detského ihriska slúžiace pre deti do 12 rokov. Po oslovení viacerých dodávateľov sme u spoločnosti DAR IHRISKO spol.s.r.o. Ladomerská Vieska 130, 965 01 Ladomerská Vieska objednali dodávku a montáž zostavy s názvom DEN s laminátovou šmýkačkou v celkovej výške 1 699,- Eur. Montáž detského ihriska sa uskutočnila ku koncu mesiaca september. Nová zostava detského ihriska pozostáva z veže so strieškou a laminátovej šmýkačky, nástupného rebríka a lanovo-lezeckej steny v tvare písmena A. Realizácia projektu prispela k lepšej fyzickej zdatnosti detí a výrazne sa zlepšil štandard využívania vonkajších priestorov. celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Dotácia na podporu cestovného ruchu - Informačno-navigačný systém

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s uznesením č. 42/2019 z 11. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK konaného dňa 25. marca 2019 a Zmluvou č. 8/2019 poskytlo dotáciu na úhradu nákladov na podporu rozvoja cestovného ruchu. celý text

ostatné | 10. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Dotácia na podporu kultúry - Nesvadské dni

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s uznesením č. 40/2019 z 11. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK konaného dňa 25. marca 2019 a zmluvou č. 110/2019 poskytol obci dotáciu na úhradu nákladov na podporu kultúry. celý text

ostatné | 9. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
#

Nesvady - rozšírenie kamerového systému

Rozšírenie kamerového systému v obci Nesvady bol realizovaný, ako forma situačnej prevencie. V projekte sme sa zamerali na komplexnú ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov, ako aj návštevníkov obce, ale aj majetku obecných inštitúcií, fyzických a právnických osôb dislokovaných na území obce. celý text

ostatné | 11. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
Odoslať stránku e-mailom