A picture

Obsah

Správy

#

Zdravie - kľúč k sociálnemu blahu

Mesto Nesvady podalo žiadosť o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja v zmysle výzvy vyhlásenej Úradom podpredsedu Vlády Slovenskej republiky pre investície
a informatizáciu, ktorá bola zamerané na zmiernenie dopadov koronakrízy. celý text

ostatné | 29. 1. 2021 | Autor: Správce Webu
#

Mesto začalo s úpravou autobusových zastávok

Začiatkom mesiaca sa začali stavebné úpravy autobusových zastávok nachádzajúcich sa na území mesta. Jedná sa o päť zhrdzavených kovových zastávok, ktoré boli z dôvodu opotrebovanosti so svojich stanovíšť odstránené. Nahradia ich nové, moderné a presklené zastávky, ktorých priehľadné bočné steny zabezpečia, aby cestujúci videli prichádzať autobus. Plocha pod zastávkami bude taktiež zrekonštruovaná a to položením obrubníkov a zámkovej dlažby. celý text

ostatné | 12. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Revitalizácia líniových prvkov zelene za účelom zlepšenia kvality životného prostredia

Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu číslo 145991/A3-26/20 zo dňa 04.03.2020 vydaného podľa § 4 ods. 4 zákona o Environmentálnom fonde bolo mestu Nesvady na základe žiadosti poskytnutá podpora vo forme dotácie vo výške 50.000,00 EUR. celý text

ostatné | 12. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Dotácia na podporu cestovného ruchu – Turistická známká

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s uznesením č. 106/2019 z 21. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK konaného dňa 24.augusta 2020 a Zmluvou č. 24/2020 poskytlo dotáciu na úhradu nákladov na podporu rozvoja cestovného ruchu. celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Nesvady - rozšírenie kamerového systému 2. etapa

Realizovaný projekt sleduje naplnenie prioritného cieľa - zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu, protispoločenskému správaniu a trestnej činnosti na verejných priestranstvách mesta Nesvady, ochranu majetku (súkromného ako aj verejného) a zlepšenie spolupráce s bezpečnostnými zložkami SR. celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Detské ihrisko v rekreačnej zóne

Projekt „Výstavba detského ihriska v rekreačnej zóne obce“ bol realizovaný s celkovými nákladmi vo výške 8 988,00 Eur. Z toho finančné prostriedky vo výške 8 000,- Eur boli poskytnuté z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky a finančné prostriedky vo výške 988,00 Eur boli poskytnuté z rozpočtu mesta Nesvady. celý text

ostatné | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Odoslať stránku e-mailom