A picture

Navigácia

Obsah

Revitalizácia líniových prvkov zelene za účelom zlepšenia kvality životného prostredia

Typ: ostatné
Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu číslo 145991/A3-26/20 zo dňa 04.03.2020 vydaného podľa § 4 ods. 4 zákona o Environmentálnom fonde bolo mestu Nesvady na základe žiadosti poskytnutá podpora vo forme dotácie vo výške 50.000,00 EUR.

Projekt Revitalizácia líniových prvkov zelene za účelom zlepšenia kvality životného prostredia  sa realizoval za účelom zníženia znečistenia ovzdušia zachytávaním polietavého prachu. Zároveň vznikla prirodzená prírodná bariéra medzi poľnohospodársky využívanou krajinou a intravilánom mesta. Zvolené stromy sú typické pre túto oblasť Slovenska.

Pozitívnou skutočnosťou je, že výsledky realizácie projektu – čistejšie životné prostredie, nová zeleň, znížená prašnosť, znížená prítomnosť zdraviu škodlivých látok – sa priamo dotknú všetkých obyvateľov mesta.

 

Projekt bol zhotovený Ladislavom Kuczmanom GRANDIFLORA – ZÁHRADNÍCTVO, Tatranská 172, 940 54 Nové Zámky v zmysle projektovej okumentácie, ktorá výsadbu zelene rozčlenila na 5 samostatných sektorov:

 

Sektor 1 - vstup do areálu termálneho kúpaliska je riešený sprievodnými pásmi stromov lipy

     striebristej.

Sektor 2 - prepojovací priestor medzi otvorenou krajinou a plánovanými parkovacími plochami    

                 je riešený biokoridorom tvoreným dubom letným, javorom mliečnym a vŕbou.

Sektor 3 - prepojenie vstupnej komunikácie s bočnou časťou priestoru termálneho kúpaliska je

                 tvorený pásom stromov lipy striebristej. Do podrastu líp sú nasadené kríky

                 vždyzeleného vavrínovca a kvitnúcej hortenzie.

Sektor 4 - bočný pás termálneho kúpaliska je obnovený výsadbou stromov lipy striebristej.

Sektor 5 - smerom do krajinného priestoru je realizovaná výsadba stromov javora poľného.

 

Celkové sadové úpravy zahŕňali :

a) úpravu 4 072,50 m2 plôch ,

b) výsadbu 147 kusov stromov a 164 kusov kríkov,

c) obnovu 3 765 m² trávnatých plôch.

 

Celkové výdavky projektu činili  43 838,72 eur.  


Vytvorené: 12. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 12. 11. 2020 15:17
Autor: Správce Webu
Odoslať stránku e-mailom