A picture

Obsah

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie  žiadosti o voľbu poštou alebo vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v roku 2020.

Obec Nesvady  zverejňuje na doručenie žiadosti o voľbu poštou alebo vydanie hlasovacieho preukazu nasledovnú elektronickú adresu: ocu@nesvady.sk 

 

Určenie okrskov v obci Nesvady

Informácia pre voliča

Právo voliť a spôsob voľby

Hlasovací preukaz

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v maďarskom jazyku

Delegovanie do OVK a zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

 

Výsledky parlamentných volieb

 

Odoslať stránku e-mailom