A picture

Navigácia

Obsah

Heraldika

Základnými heraldickými symbolmi obce Nesvady sú : erb, devíza a zástava obce, štandarda a insígnie starostu obce, vosková i suchá pečať a heraldický album obce.

 

Základnými heraldickými symbolmi obce Nesvady sú : erb, devíza a zástava obce, štandarda a insígnie starostu obce, vosková i suchá pečať a heraldický album obce.

Erb obce: Obsahuje historickú motiváciu.
Nesvady v XV. storočí získali postavenie mestečka na základe úspešného lovu veľkých rýb – víz a nie menej dôsledkom ziskov z predaja na panovníckom dvore vo Viedni a v Prahe. Tieto sa lovili pomocou kolíkových komôr v Dunaji. Kresba erbu rečou heraldiky vyjadruje túto činnosť, ktorá bola základom úspechov miestnych občanov.
Kolíkovú komoru znázorňujú čierne heraldické kolíky a vizu červená ryba v komore. Zlaté pole štítu znamenajú prvé zlaté obdobie Nesvád.

Zástava obce

 

Zástava obce: podľa dávnych heraldických tradícii sleduje len farby a geometrické prvky erbu, aby jej obsah bolo možné rozpoznávať aj zďaleka.

Štandarda starostu obce

 

Štandarda starostu obce: starosta je verejnoprávnym reprezentantom a zástupcom obce. Preto oddávna, ako prvej osobe komunity občanov mu prislúcha samostatný symbol pri jeho úradnej činnosti, ktorý aj vo väčšom zhromaždení upozorňuje každého na jeho osobnú prítomnosť. Na rozdiel od zástavy obsahuje všetky prvky erbu, avšak jej tvar je odlišný tak od erbu, ako aj od zástavy.

Insígnie starostu

Insígnie starostu: pozostávajú z reťaze a z kartuše s erbom obce. Starosta ich nosí pri výkone slávnostnej úradnej činnosti. Na jednej strane upozorňuje na jeho osobu.
A na druhej strane – erb v kartuši – vyjadruje komunitu občanov, ktorých reprezentuje.

 

 

 

Vosková a suchá pečať
Vosková a suchá pečať
Vosková a suchá pečať: obce s erbom a s devízou slúži na overovanie slávnostných aktov (diplomov, vyznamenaní, atď.) udelených obcou a starostom.
Heraldický album obce

 

Heraldický album obce: je honosným spôsobom, v knižnej forme, v našom prípade v duchu renesancie realizovaný s rozhodnutím zastupiteľstva a so starostom overený dokument o prijatých formách heraldických symbolov obce s ich krátkym historickým a heraldickým výkladom, úradným a umeleckým zobrazením so štatútom obce a ich zavedení.

 

Devíza obce: je to latinské heslo, ktoré vyjadruje charakter a ciele komunity občanov: „labore et concordia „ , “prácou a svornosťou „. Pravdivosť tohto hesla potvrdzuje minulosť i prítomnosť Nesvadčanov.

   
   

 

Odoslať stránku e-mailom