A picture

Navigácia

Obsah

Všeobecné informácie o predaji pozemkov

V zmysle platného územného plánu obce Nesvady – zmeny a doplnky č. 2/2014, schváleného Uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesvadoch č. 6/2015-VI. dňa 23.04.2015 je lokalita, kde sa nachádzajú pozemky  určené na predaj určená ako obytné územie s rekreačným bývaním.

Na pozemkoch je možné vybudovať prízemné objekty bez suterénu s možnosťou využitia podkrovia             so zastavanou plochou 80-120 m2.

Pre výškové osadenie stavby rekreačného domu platí zásada, že celková výška stavby môže byť                 max. do 9,0 m od úrovne terénu.

Pre výškové osadenie uličného oplotenia platí zásada, že celková výška oplotenia môže byť max. do 180 cm od úrovne terénu.

Priemerná výmera pozemkov je 425 m2, predajná cena pozemkov je od 40,- Eur/m2 v závislosti od polohy pozemkov. 

 

Situácia osadenia pozemkov

 

Zoznam pozemkov vrátane výmery

 

Ak máte záujem o pozemok v rekreačnej zóne Kúpeľného a rekreačného centra termálneho kúpaliska kontaktujte nás cez nasledujúci formulár.

Ďakujeme.

 

Dotazník záujmu o kúpu pozemkov

Poznámka: Predajná cena pozemkov je od 40,- Eur/m2 v závislosti od polohy pozemkov. Pokiaľ nám doručíte Váš záujem o kúpu pozemkov, budete vyrozumení o termíne konania Obchodnej verejnej súťaže! (júl-august 2016)
Odoslať stránku e-mailom