A picture

Navigácia

Obsah

Súčasný stav výstavby Primárneho areálu kúpeľného centra termálneho kúpaliska Nesvady

 

V súčasnosti je vyhotovená hrubá stavba sociálno - prevádzkového objektu a objektu technológie a skladov. V objekte je vybudovaná elektorinštalácia, zdravotechnika, vzduchotechnika, ústredné a podlahové vykurovanie, vnútorná a vonkajšia omietka.

V sociálno-prevádzkovom objekte prebiehajú práce na vnútorných obkladoch, sadrokartónovom stĺpe a bola osadená konštrukcia zimnej terasy.

V objekte technológie a skladov je kompletne zabudovaná technológia tepelného hospodárstva. Zároveň sa buduje stavebná časť bazénov.

V rámci inžinierskych sietí je vyhotovená preložka VN elektrického rozvodu, je osadená trafostanica, vybudoval sa verejný vodovod, rozvod pitnej vody zo studne a vonkajšia kanalizácia.

Na akcii bolo zatiaľ preinvestovaných 1 631 000 Eur. Termín dokončenia stavby je naplánovaný na leto 2018.

 

          vnútorné práce 1              vnútorné práce 2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

    

Odoslať stránku e-mailom