A picture

Navigácia

Obsah

Podpora opatrovateľskej služby v obci Nesvady

Typ: ostatné
Projekt zameraný na podporu opatrovateľskej služby na území obce.

                      

Podpora opatrovateľskej služby v obci Nesvady

 

Kód ITMS 312041R859
Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom Európsky sociálny fond
Prioritná os 4 Sociálne začlenenie
Špecifický cieľ 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

 

Zmluva o NFP  č.  I312041R85901zo dňa 21.12.2018
Cieľ Podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

                                    www.esf.gov.sk                               www.employment.gov.sk                          www.ia.gov.sk


Vytvorené: 8. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 1. 2019 13:25
Autor:
Odoslať stránku e-mailom