A picture

Tartalom

 

Meno a priezvisko Politická strana
Ing. Juraj Miškovič Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Mgr. Ladislav Sárai MOST - HÍD
Ing. Marianna Kesziová Nezávislý kandidát
Zoltán Molnár Nezávislý kandidát
Alžbeta Patakyová MOST - HÍD
Mgr. Mária Tóthová Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Ottó Becse MOST - HÍD
Róbert Dobosi Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Ing. Zoltán Takács Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Zoltán Haris Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
Mgr. Martin Lešš Nezávislý kandidát
Mgr. Andráš Kelemen Nezávislý kandidát

 

 

Oldal elküldése e-mailben