A picture

Navigácia

Obsah

Ponuka na prenájom nebytových priestorov

 vo vlastníctve mesta Nesvady

 

 

Obec Nesvady v zmysle §9a zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nasledovné nebytové priestory vo vlastníctve obce Nesvady formou priameho nájmu:

 

1. Objekt Centrum voľného času, Novozámocká cesta č. 21, Nesvady:

(pri hlavnej ceste Nové Zámky-Kolárovo)

obchodné, kancelárske, skladové priestory

poschodie – 114,97 m2

 

 

cvč

 

2. Objekt Združených obchodných jednotiek, Obchodná ulica č. 28, Nesvady:
(hlavné námestie)


2.1 obchodné,- kancelárske priestory
poschodie – 153 m2


2.2 obchodné,- kancelárske priestory
poschodie – 163 m2

 

1
 

3. Objekt Zdravotné stredisko, Obchodná ulica č. 7, Nesvady:
(centrum mesta)

3.1 obchodné, kancelárske priestory
poschodie – 16,49 m2 


3.2 obchodné, kancelárske priestory
poschodie – 27,54 m2

Stomatológ: MDDr. Mária Kesziová

 

Podmienky prenájmu:

1. Doba prenájmu: 5 rokov.

2. Zloženie finančných prostriedkov vo výške 3-mesačného nájomného pri podpise nájomnej zmluvy (vrátane záloh za poskytnuté služby).

3. V prípade záujmu o prenájom je potrebné podať písomnú žiadosť.

4. Prenájom schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

V Nesvadoch, dňa 05.06.2020

 

Odoslať stránku e-mailom