A picture

Navigácia

Obsah

Zámer predaja majektu obce

 

Obec Nesvady zverejňuje Zámer priameho predaja majetku obce Nesvady.

Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. Nesvady, v obci Nesvady, novovytvorený pozemok parc.č. 6867/131 o výmere 23321 m2.

Zverejnené: 05.09.2018

 

 

Obec Nesvady zverejňuje Zámer priameho predaja majetku obce Nesvady.

Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. Nesvady, v obci Nesvady, novovytvorený pozemok parc.č. 3639/318 o výmere 132 m2.

Zverejnené: 11.04.2017

 

 

Obec Nesvady zverejňuje Zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Predmetná nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. Nesvady, v obci Nesvady, parc.č. 6867/126

Zverejnené: 10.08.2016

 

 

Obec Nesvady zverejňuje Zámer priameho predaja majetku obce Nesvady.

Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v k.ú. Nesvady, v obci Nesvady, v časti Aňalské záhrady.

Zverejnené: 21.7.2016

 

 

Obec Nesvady zverejňuje  Zámer zámeny nehnuteľného majetku obce Nesvady z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je, že zámenou predmetných pozemkov sa vysporiadajú vlastnícke vzťahy k pozemokm, na ktorých obec plánuje vybudovať mietnu komunikáciu k stavebným pozemkom, ktoré boli vytvorené na výstavbu rodinných domov.

Zverejnené: 18.7.2016

 

Odoslať stránku e-mailom