A picture

Navigácia

Obsah

Ponuka na prenájom nebytových priestorov

 vo vlastníctve obce Nesvady

 

 

Obec Nesvady v zmysle §9a zákona č.  138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nasledovné nebytové priestory vo vlastníctve obce Nesvady formou priameho nájmu:

 

1. Objekt Centrum voľného času, Novozámocká cesta č. 21, Nesvady:

(pri hlavnej ceste Nové Zámky-Kolárovo)

obchodné, kancelárske, skladové priestory

prízemie – 274,93 m2,

poschodie – 114,97 m2,

spolu celý objekt 389,90 m2.

 

cvč

 

2. Objekt Obecné zdravotné stredisko, Obchodná č. 7, Nesvady:

(centrum obce)

 

1.1 Prízemie – obchodné, kancelárske účely

- výmera : 33,33 m2.

1.2 Poschodie – obchodné, kancelárske účely

- výmera : 91,68 m2.

1.3 Poschodie – obchodné, kancelárske účely

- výmera : 27,54 m2.

1.4. Poschodie – obchodné, kancelárske účely

- výmera : 18,25 m2.

budova

Podmienky prenájmu:

1. Doba prenájmu: 5 rokov.

2. Zloženie finančných prostriedkov vo výške 3-mesačného nájomného pri podpise nájomnej zmluvy (vrátane záloh za poskytnuté služby).

3. V prípade záujmu o prenájom je potrebné podať písomnú žiadosť.

4. Prenájom schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

V Nesvadoch, dňa 3.10.2018

 

Odoslať stránku e-mailom