A picture

Obsah

Komisie zriadené pri Mestskom zastupiteľstve v Nesvadoch

na volebné obdobie 2018 - 2022

 

1. Komisia finančná, obchodu, cestovného ruchu, verejného obstarávania a dražobná:

     Predseda: JUDr. Jozef Haris   

     Členovia: Ing. Zoltán Kelemen, Ing. Marianna Kesziová, Ottó Becse, Darina Kezesová,  Ing. Kristián Vrábel

2. Komisia školstva, kultúry, pre styk s verejnosťou a médiami:

     Predseda: Mgr. Iveta Pinkeová

     Členovia:  František Holop, Alžbeta Maglódska, Mgr. Rebeka Balogh, Mgr. Henrietta Dobosi, Ing. Katarína Kissová

3.  Komisia športu a mládeže:

     Predseda: PaedDr. Tibor Molnár   

     Členovia: Ing. Gabriel Hengeris, Sabina Gálová, Bc. Gabriel Slávik, Zoltán Haris,  František Nemes

4. Komisia sociálneho a zdravotného zabezpečenia:

    Predseda: PhDr. Mária Tóthová

    Členovia : Bc. Adriána Nagyová, Alžbeta Patakyová, Mgr. Gabriella Lestár, Helena Harisová, Ing. Kelemenová Alsu

5. Komisia miestneho rozvoja, podnikateľských aktivít a poľnohospodárstva:

      Komisia bola zriadená uznesením Obecného zastupiteľstva v Nesvadoch č. 1/2018 –II. dňa 6.12.2018, do dnešného dňa nebol         

      zvolený predseda a členovia komisie.

6. Komisia výstavby a územného plánu, verejného poriadku a životného prostredia:

      Predseda: Ing. Juraj Miškovič

     Členovia: Ondrej Šuba, PaedDr. Norbert Becse, Zoltán Keszeli, Jozef Asztalos,  Tibor Tóth

7. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

     Predseda: PaedDr. Dibusz János

     Členovia:  Ing. Zoltán Kelemen, PhDr. Mária Zuberová, Ing. Ján Luca

Odoslať stránku e-mailom