A picture

Navigácia

Obsah

Kontakty

 

MESTSKÝ  ÚRAD, OBCHODNÁ 23, 946 51 NESVADY 

Telefónne čísla na obecný úrad:  +421357692810 + klapka

                                                         +421357692103

 

   primátor

        Zoltán Molnár

110

primator@nesvady.sk

zoltan.molnar@nesvady.sk

mobil: 0903 473 765

zástupca primátora

Mgr. Ladislav Sárai

   
 

prednosta mestského úradu

Ing. Ján Luca

112

ocu@nesvady.sk

jan.luca@nesvady.sk

mobil: 0905 521482

referát organizačný - sekretariát, matrika

Bc. Margita Ryšavá

100

sekretariat@nesvady.sk

margita.rysava@nesvady.sk

 

ODDELENIE VÝSTAVBY, ROZVOJA, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A SPRÁVY MAJETKU

vedúci oddelenia

Ondrej Šuba

106

ondrej.suba@nesvady.sk   

mobil: 0908 192220

 

referent výstavby a rozvoja mesta

Ondrej Šuba

106

ondrej.suba@nesvady.sk

referent evidencie a správy majetku

Bc. Ildikó Szűcsová

113

idiko.szucsova@nesvady.sk

referent životného prostredia a projektového manažmentu

Ing. Katarína Kissová

107

katarina.kissova@nesvady.sk

referent životného prostredia, MOS Anita Kelemenová   anita.kelemenova@nesvady.sk
 

ODDELENIE ŠKOLSTVA A VNÚTORNEJ SPRÁVY

vedúca oddelenia

Eva Bryndzová

114

eva.bryndzova.@nesvady.sk

 

referent školstva, cintorínske služby

Eva Bryndzová

114

eva.bryndzova.@nesvady.sk

referent mzdovej a osobnej agendy

Mgr. Andrea Šáteková

108

andrea.satekova.@nesvady.sk

referent evidencie obyvateľstva, sociálne veci

Bc. Adriana Nagyová

109

adriana.nagyova@nesvady.sk

 

ODDELENIE EKONOMIKY A MIESTNYCH DANÍ

vedúci oddelenia

RNDr. Simona Litauská

102

simona.litauska@nesvady.sk

 

referent finančného účtovania

Darina Kezesová

104

darina.kezesova@nesvady.sk

referent všeobecnej ekonomiky

RNDr. Simona Litauská

102

simona.litauska@nesvady.sk

referent rozpočtu a podnikateľských aktivít

Ing. Diana Lukacsovicsová

103

diana.lukacsovicsova@nesvady.sk

 

MESTSKÁ POLÍCIA

náčelník mestskej polície

Jozef Daráž

 

jozef.daraz@nesvady.sk

mobil: 0948 346 229

tel.: 0357692800

mestský policajti

Jarolav Kováč 

Erik Oriško

Árpád Daráž

 

 

mobil: 0948 040 353

 

 

HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA

hlavný kontrolór 

 Ing. Katarína Ferenczová

109

lferencz@stonline.sk

 

Odoslať stránku e-mailom