A picture

Navigácia

Obsah

Sociálne služby

Mesto Nesvady poskytuje sociálne služby na základe zápisu do Registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu, podmienky poskytovania sociálnych služieb, povinnosti prijímateľa sociálnych služieb, úhrady za sociálne služby upravuje zákon o sociálnych službách. 

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) na opatrovateľskú službu za rok 2017

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) na opatrovateľskú službu za rok 2018

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) na opatrovateľskú službu za rok 2019

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) na opatrovateľskú službu za rok 2020 

 

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

v časti tlačivá nájdete popis (ako postupovať) v prípade potreby poskytovania sociálnych služieb.

Odoslať stránku e-mailom