A picture

Navigácia

Obsah

Sociálne služby

Obec Nesvady poskytuje sociálne služby na základe zápisu do Registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

 

Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu, podmienky poskytovania sociálnych služieb, povinnosti prijímateľa sociálnych služieb, úhrady za sociálne služby upravuje zákon o sociálnych službách. 

 

 

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) na opatrovateľskú službu za rok 2017

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) na opatrovateľskú službu za rok 2018

Ekonomicky oprávnené náklady (EON) na opatrovateľskú službu za rok 2019

Odoslať stránku e-mailom