A picture

Navigácia

Obsah

Mesto Nesvady sa prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí venuje najmä problematike starších občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby; sociálne znevýhodneným skupinám a občanom v životnej krízovej situácii.

Zákon o sociálnych službách z roku 2008 priniesol so sebou významné zmeny týkajúce sa nielen sociálnych služieb a ich poskytovania, ale tieto sa týkali aj poskytovateľov sociálnych služieb. Poskytovateľov sociálnych služieb rozdelil do dvoch kategórií - verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb. Na území mesta  pôsobia verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb a okrem nich pôsobia na území mesta  aj ďalšie organizácie s právnou formou či už ako občianske združenia alebo ako neziskové organizácie, ktoré poskytujú ďalšie služby pre rôzne cieľové skupiny.

 

Kritériá k zhodnoteniu súladu žiadostí poskytovateľov SS s KPSS mesta Nesvady 

Kritériá Mesta Nesvady k zhodnoteniu súladu poskytovateľa sociálnej služby s KPSS (379.24 kB)

Odoslať stránku e-mailom