A picture

Navigácia

Obsah

Vzory tlačív

Oddelenie výstavby, rozvoja obce, životného prostredia a správy majetku

Reklamná stavba - žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 86x

Reklamná stavba - žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby Stiahnuté: 75x

Reklamná stavby - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 71x

Žiadosť o potvrdenie veku stavby Stiahnuté: 278x

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 316x

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Stiahnuté: 366x

Priznanie k poplatku za KO a DSO (podnikatelia) Stiahnuté: 226x

Oznámenie na určenie výšky poplatku MZZO Stiahnuté: 213x

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v majetku obce Nesvady Stiahnuté: 283x

Žiadosť o pridelenie obecného bytu Stiahnuté: 333x

Žiadosť o pridelenie stavebného pozemku Stiahnuté: 2177x

Žiadosť o zrušenie Zmluvy o nájme obecného bytu Stiahnuté: 640x

Oddelenie ekonomických činností

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 237x

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v katastrálnom území Nesvady Stiahnuté: 199x

Registračný list – oznámenie k dani za ubytovanie Stiahnuté: 197x

Oznámenie k dani za ubytovanie – zánik Stiahnuté: 260x

Mesačné hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí Stiahnuté: 214x

Žiadosť o vydanie stanoviska k umiestneniu prevádzky na území obce Nesvady Stiahnuté: 229x

Oznámenie otváracej doby Stiahnuté: 229x

Žiadosť o užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 196x

Stránka

Odoslať stránku e-mailom