Menu
Mesto Nesvady
Nesvady NASZVAD
Oficiálna stránka mesta Város hivatalos honlapja

Tlačivá

Vzory tlačív

Oddelenie výstavby, rozvoja obce, životného prostredia a správy majetku

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ak nie je spojené so stav. konaním

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby ak nie je spojené so staveb. konaním.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,45 kB
Stiahnuté: 882×

Návrh na vydania kolaudačného rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,74 kB
Stiahnuté: 577×

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,78 kB
Stiahnuté: 516×

Vyhlásenie stavebného dozoru - nová stavba

vyhlásenie stavebného dozoru - nová stavba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,61 kB
Stiahnuté: 664×

Vyhlásenie stavebného dozoru - odstránenie stavby

vyhlásenie stavebného dozoru - odstránenie stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,23 kB
Stiahnuté: 2,160×

Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností k výstavbe

Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností k stavbe.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,26 kB
Stiahnuté: 632×

Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností k odstráneniu stavby

vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností k odstraneniu stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,47 kB
Stiahnuté: 571×

Vyjadrenie energetických a telekomunikačných firiem

vyjadrenie energetických a telekomunikačných firiem.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,59 kB
Stiahnuté: 448×

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,1 kB
Stiahnuté: 677×

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť - povolenie zmeny stavby pred dokončením.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,28 kB
Stiahnuté: 1,120×

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie §58.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,86 kB
Stiahnuté: 1,271×

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 427,92 kB
Stiahnuté: 759×

Ohlásenie stavebných úprav

ohlasenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,3 kB
Stiahnuté: 552×

Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlasenie udrziavacich prac.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,91 kB
Stiahnuté: 548×

Žiadosť o stanovisko k funkčnému využitiu pozemku

Ziadostostanoviskokfunkcnemuvyuzitiuuzemiapozemku (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,79 kB
Stiahnuté: 1,433×

Žiadost o vydanie stanoviska k PD a investičnému zámeru

Žiadost o vydanie stanoviska k PD a investičnému zámeru.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,18 kB
Stiahnuté: 1,306×

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov

žiadosť z hľadiska vodných pomerov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 495,26 kB
Stiahnuté: 444×

Žiadosť MZZO - udelenie súhlasu

Žiadosť MZZO - udelenie súhlasu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,79 kB
Stiahnuté: 555×

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu

Tlačivo - zriadenie vjazdu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,5 kB
Stiahnuté: 366×

Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie

ŽIADOSŤ o.uzávierku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 425,54 kB
Stiahnuté: 136×

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie – rozkopávkové povolenie

ds_zuvp_rozkop.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 377,31 kB
Stiahnuté: 149×

Reklamná stavba - žiadosť o stavebné povolenie

Reklamna stavba - ziadost o stavebne povolenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 321,58 kB
Stiahnuté: 220×

Reklamná stavba - žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby

Reklamna stavba - ziadost o zmenu doby trvania reklamnej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,06 kB
Stiahnuté: 170×

Reklamná stavby - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Reklamna stavba - Navrh na vydanie kolaudacneho rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,51 kB
Stiahnuté: 157×

Žiadosť o potvrdenie veku stavby

Žiadosť_o_potvrdenie_veku_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,43 kB
Stiahnuté: 379×

Žiadosť o určenie súpisného čísla

určenie súp.č..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,37 kB
Stiahnuté: 425×

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla

Žiadateľ o zrušenie súp.č..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,46 kB
Stiahnuté: 213×

Žiadosť o zmenu – opravu súpisného čísla

Žiadosť o zmenu – opravu súpisného čísla .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,21 kB
Stiahnuté: 197×

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 239,57 kB
Stiahnuté: 606×

Oznámenie na určenie výšky poplatku MZZO

Oznámenie na určenie výšky poplatku MZO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,94 kB
Stiahnuté: 315×

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v majetku mesta Nesvady

žiadosť o prenájom nebyt. priestorov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 649,82 kB
Stiahnuté: 422×

Žiadosť o pridelenie bytu vo vlastníctve mesta

Žiadosť o pridelenie bytu - mesto.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 599,79 kB
Stiahnuté: 640×

Žiadosť o zrušenie Zmluvy o nájme bytu vo vlastníctve mesta

Žiadost o zrušenie Zmluvy o nájme mestského bytu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 647,09 kB
Stiahnuté: 2,394×

Oznámenie o nezákonnom umiestnení odpadov

Nahlasenie_nelegalnej_skladka_GDPR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 384,85 kB
Stiahnuté: 45×

Zápis o vykonaných skúškach inštalácií

F_48_Zapis_o_vykonanych_skuskach_instalacii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,33 kB
Stiahnuté: 29×

Oddelenie ekonomických činností

Priznanie k poplatku za KO a DSO (podnikatelia)

Priznanie podnikatela za odpad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 257,92 kB
Stiahnuté: 345×

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálne odpady

Žiadosť o zníženie poplatku TKO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,54 kB
Stiahnuté: 339×

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v katastrálnom území Nesvady

Žiadosť o vydanie povolenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,35 kB
Stiahnuté: 309×

Registračný list – oznámenie k dani za ubytovanie

Registračný list _ Daň za ubytovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,48 kB
Stiahnuté: 430×

Oznámenie k dani za ubytovanie – zánik

Daň za ubytovanie - zánik.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,32 kB
Stiahnuté: 365×

Mesačné hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí

Mesačné hlásenie - daň za ubytovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,71 kB
Stiahnuté: 446×

Žiadosť o vydanie stanoviska k umiestneniu prevádzky na území mesta Nesvady

Žiadosť o vydanie stanoviska - mesto.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,1 kB
Stiahnuté: 334×

Oznámenie otváracej doby

oznámenie otváracej doby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 426,35 kB
Stiahnuté: 314×

Oznámenie o zrušení prevádzkarne

Oznámenie o zrušení prevádzkarne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,8 kB
Stiahnuté: 217×

Žiadosť o užívanie verejného priestranstva

ziadost-o-uzivanie-verejneho-priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,16 kB
Stiahnuté: 309×

Oddelenie školstva a vnútornej správy

Prihláška na stravovanie

prihláška na stravovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,82 kB
Stiahnuté: 338×

Prihláška dieťaťa do Materskej školy

prihláška dieťaťa do materskej školy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 976,76 kB
Stiahnuté: 394×

Dotazník k žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ

dotazník k žiadosti o prijatie dieťaťa do mŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,66 MB
Stiahnuté: 589×

Čestné prehlásenie

Čestné prehlásenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,61 kB
Stiahnuté: 379×

Splnomocnenie

splnomocnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,17 kB
Stiahnuté: 557×

Súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt

súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,82 kB
Stiahnuté: 283×

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Návrh na zrušenie TP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,44 kB
Stiahnuté: 315×

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – ako na to?

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 484,72 kB
Stiahnuté: 70×

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu

e_download.php.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 395,81 kB
Stiahnuté: 828×

Určená osoba – príloha

určená osoba – príloha mesto.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,08 kB
Stiahnuté: 316×

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Žiadosť o poskyt. jednorazovej dávky v HN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,04 kB
Stiahnuté: 285×

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 336,1 kB
Stiahnuté: 317×

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie

žiadosť -soc. (stravovanie).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,98 kB
Stiahnuté: 259×

Žiadosť o preplatenie stravy

Žiadosť o preplatenie stravy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,43 kB
Stiahnuté: 155×

Organizačné oddelenie

Žiadosť o štipendium (Slov., Maď.)

Žiadosť štipendiu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 352,15 kB
Stiahnuté: 300×

Oznámenia o konaní verejného kultúrneho podujatia na území mesta Nesvady

oznámenie o konaní podujatia - magyar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,74 kB
Stiahnuté: 468×

Informácie

sodb

ko

KALENDÁR

KALENDÁR

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Bannery

VIDEO archív

kombi

kombi

logo

kc

sk

HELP

the

UtnZápadoslovenská distribučná

slovanet

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálna teplota

18.1.2022 01:32

Aktuálna teplota:

1.2 °C

Vlhkosť:

74.5 %

Rosný bod:

-2.8 °C

Sociálne siete

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 24
DNES: 324
TÝŽDEŇ: 1094
CELKOM: 1240516