A picture

Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Nesvady - úplné znenie

Všeobecne záväzné nariadenia

1/1992 - o obecnej polícii Stiahnuté: 453x

4/1998 - o podmienkach pripojenia sa domácností na obecnú kanalizačnú sieť. Stiahnuté: 430x

1/1999 - Požiarny poriadok Stiahnuté: 718x

3/2000 - o služobnom tajomstve Stiahnuté: 657x

4/2000 - o schválení územného plánu zóny Kúpeľného a rekreačného centra Nesvady Stiahnuté: 566x

1/2001 - o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov obce postavených s podporou štátu Stiahnuté: 1054x

4/2001 - o obecnom stipendiu Stiahnuté: 505x

3/2003 - o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Nesvady Stiahnuté: 516x

3/2006 - o chove a držaní psov Stiahnuté: 785x

6/2006 - o podmienkach nájmu bytov v bytovom dome 27 b. j. Stiahnuté: 855x

5/2007 - Školský obvod pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nesvady Stiahnuté: 445x

7/2007 - zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nesvady- úplné znenie Stiahnuté: 821x

1/2008 - o podmienkach nájmu bytov v bytovom nájomnom dome 12 b. j. Stiahnuté: 649x

3/2008 - o poskytovaní dotácií Stiahnuté: 627x

7/2008 - o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- aktualizované Stiahnuté: 1018x

9/2008 - euro v podmienkach obce Stiahnuté: 494x

10/2008 - o podmienkach nájmu bytov v bytovom nájomnom dome 18 b. j A. Stiahnuté: 431x

3/1999 - o udržaní čistoty a verejného poriadku v obci Nesvady Stiahnuté: 356x

6/2010 - Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Nesvady Stiahnuté: 586x

1/2011 - o podmienkach nájmu bytov v bytovom nájomnom dome 18 b. j. B Stiahnuté: 497x

Stránka

Odoslať stránku e-mailom