A picture

Navigácia

Obsah

Komunitný plán

 

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov. Predstavuje metódu, pomocou ktorej obec Nesvady plánuje sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých občanov. Ide o otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov a hľadanie najlepších riešení v oblasti sociálnych služieb.

Čo je cieľom Komunitného plánu sociálnych služieb?

  • Poznať plány a predstavy samotných poskytovateľov sociálnych služieb
  • Poznať požiadavky a potreby príjemcov – klientov, obyvateľov obce
  • Rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb, snaha pomôcť všetkým cieľovým skupinám.
  • Spracovanie aktuálneho dokumentu o sociálnych službách
  • Koordinácia ponuky a potreby v sociálnych službách
  • Zvýšiť dostupnosť sociálnych služieb v Nesvadoch
  • Maximálne zapojenie verejnosti

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Nesvady 2017 - 2022

Odoslať stránku e-mailom